Evropski denarni kviz

LogoZBS_   EMQ2018

V okviru letošnjega evropskega tedna denarja, ki poteka od 12. do 18. marca 2018, bo letos prvič izveden tudi Evropski denarni kviz (European Money Quiz). Kviz predstavlja vseevropsko tekmovanje za izboljšanje finančne pismenosti otrok, starih od 13 do 15 let.

Nacionalno tekmovanje bo potekalo 15. marca 2018, navodila za sodelovanje so navedena spodaj pod naslovom »Kako lahko igrate?«.
 

 

Evropska bančna federacija, katere član je tudi Združenje bank Slovenije, svoje aktivnosti pozorno usmerja k spodbujanju finančnega opismenjevanja. Sposobnost upravljanja osebnih financ je namreč pomembna za vsakogar, zlati pa za mlade ljudi. Zato se je Združenje bank Slovenije aktivno vključilo v pripravo kviza za zvišanje ravni finančne pismenosti in dvig ozaveščenosti o prednostih boljšega finančnega razumevanja. Pod koordinatorstvom Evropske bančne federacije in v sodelovanju z drugimi bančnimi združenji iz celotne Evrope potekajo še zadnje priprave na Evropski denarni kviz. K sodelovanju smo povabili tudi Zavod za šolstvo.
 

mladi

Tekmovanje se bo odvijalo v dveh fazah. Najprej bodo potekala nacionalna tekmovanja, na katerih bodo razredi ali njihovi predstavniki tekmovali neposredno drug proti drugemu, dogodek pa se bo prenašal v živo prek spleta ob podpori družbe Kahoot!, podjetja za spletno učenje. Dva učenca, ki bosta zastopala posameznega nacionalnega zmagovalca, bosta povabljena, da se udeležita evropskega finala evropskega denarnega kviza v torek, 8. maja v Bruslju.

Razredi iz vsake od teh držav se lahko prijavijo na tekmovanje, na katerem bodo v mesecu marcu istočasno tekmovali drug proti drugemu v živo prek programskega orodja Kahoot!. Razred, ki bo najpametnejši in najhitrejši, najboljši in ki bo najhitreje podal pravilne odgovore na 10 do 15 vprašanj, bo razglašen za nacionalnega zmagovalca. Dva učenca iz tega razreda bosta povabljena, da se udeležita evropskega finala v Bruslju.

Nacionalna združenja bank v teh državah so aktivno vključena bodisi kot organizatorji bodisi kot partnerji nacionalnih organov za izobraževanje, ki podpirajo kviz. Bančna združenja prav tako omogočijo udeležbo nacionalnega zmagovalca na evropskem finalu s plačilom stroškov potovanja in nastanitve za dva učenca in enega spremljevalca (učitelja ali starša).

Nacionalna tekmovanja se odvijajo v naslednjih 30 državah: Albaniji, Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Hrvaški, Češki, Estoniji, Finski, Franciji, Nemčiji, Grčiji, Madžarki, Islandiji, Irski, Italiji, Latviji, Litvi, Liechtensteinu, Luksemburgu, Črni gori, Nizozemski, Norveški, Poljski, Portugalski, Srbiji, Slovaški, Sloveniji, Španiji, Švedski in Združenem kraljestvu.

 

Kako lahko igrate?

Osnove: učenci morajo obvestiti učitelje, da si želijo v okviru razreda sodelovati na tekmovanju. Skupaj lahko obiščejo spletno stran  www.europeanmoneyweek.eu, kjer bodo izvedeli, kako tekmovati v svoji državi in kjer bodo dobili dostop do spletne strani  www.kahoot.com, na kateri bodo našli kvize za vadbo za pripravo na veliko tekmovanje v angleškem jeziku.

Nacionalni zmagovalci bodo tekmovali drug proti drugemu na finalu evropskega denarnega kviza, ki bo potekalo v živo.  Zmagovalci bodo prejeli nagrado za svoje razrede in slavo zmagovalcev evropskega denarnega kviza za leto 2018!

Z vajo lahko začnete že danes. Vaje v slovenskem jeziku najdete na:

Vaja1: https://play.kahoot.it/#/k/aa111cfd-e4db-4b3e-9bd1-5c60fd278abb

Vaja 2: https://play.kahoot.it/#/k/786cd9e1-de6f-48ac-b70f-b90815483f24

Vaja 3: https://play.kahoot.it/#/k/b2b31d7c-5545-4bf0-8e4c-630d28706f56

Vaja 4: https://play.kahoot.it/#/k/8ee2de5e-9095-4ffa-abca-0197bbf769d6

Vaja 5: https://play.kahoot.it/#/k/43e7bea8-bb13-4266-9b92-e30dce638930

Vaja 6: https://play.kahoot.it/#/k/8f215689-43c1-4483-8ea7-0232af507f02

Vaja 7: https://play.kahoot.it/#/k/b8dda17d-4946-46cf-a702-707d7dc1a36c

Vaja 8: https://play.kahoot.it/#/k/e36bc8f6-9f6a-44aa-8ba2-d7bf5737e9d4

Vaja 9: https://play.kahoot.it/#/k/df51ac01-f9dc-4551-820b-6a39dc4ce01f

Vaja 10: https://play.kahoot.it/#/k/dd779f0e-d6c3-495b-86b5-484683d59e47

 

Kaj je Kahoot!?

 

Kahoot! je brezplačna, na igrah temelječa učna platforma za učitelje aktivnih učencev. Uporaba platform Kahoot je najboljša v skupinah, na primer v razredu. Igralci odgovarjajo na vprašanja na svojih napravah, za poenotenje učne ure pa so igre prikazane na zaslonu. Ustvarja se »vzdušje ob tabornem ognju«, kar igralce spodbuja k igranju in skupnem praznovanju.

 

Povezave na dodatna gradiva:
 

 


Za več informacij pri Združenju bank Slovenije: Ksenija Jaklin, strokovna sodelavka, +386 1 24 29 751, ksenija.jaklin@zbs-giz.si

Obiščite tudi GetKahoot.com

Podporne strani platforme Kahoot: https://kahoot.com/help/