Fatca

IRS je 13. aprila 2017 objavil novico glede obveznosti plačila davka in oddaje davčnih napovedi za ameriške davčne zavezance (ZDA osebe in druge). V obvestilu so navedena pojasnila o poročanju o finančnih računih ameriških oseb odprtih v tujini (poročili: FATCA (Form 8938) in FBAR (Form 114)). V obvestilu so pojasnjeni roki za izvedbo predpisanih obveznosti plačila davkov in oddaje predpisanih napovedi ter podane povezave na podrobnejša pojasnila. Ključni datum za plačilo davkov je 18. april, ki je datum za oddajo davčne napovedi in obeh poročil, pri čemer je FBAR poročilo mogoče oddati do 16. oktobra. Za ameriške davčne zavezance, ki živijo izven ZDA, velja za oddajo davčnih napovedi podaljšan rok do 15. junija tekočega leta za napoved dohodkov iz preteklega leta.

70,55 kB
Zgibanka FATCA, objava: 2.7.2014
380,14 kB
Neuraden prevod obrazcev in navodil FATCA v slovenski jezik, objava: 27.8.2014

Povezave na FATCA obrazce v angleškem jeziku, ki so objavljeni na spletni strani IRS:

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding

Instructions for Form W-8BEN, Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding

Certificate of Entities Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities).

Opomba:
Povezava vodi na nov obrazec, ki je bil objavljen 15.4.2016 in ga bo potrebno obvezno uporabljati od 1.11.2016 naprej. Do tega datuma je dovoljeno uporabljati tudi prejšnjo verzijo obrazca W-8BEN-E

Ins W-8BEN-E

Instructions for Form W-8BEN-E (Rev. April 2016), Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)

Request for Taxpayer Identification Number and Certification

Instructions for the Requestor of Form W-9, Request for Taxpayer Identification Number and Certification

 

Instructions for the Requester of Forms W-8BEN, W-8ECI, W-8EXP, and W-8IMY

Certificate of Foreign Person?s Claim That Income Is Effectively Connected With the Conduct of a Trade or Business in the United States

Instructions for Form W-8ECI, Certificate of Foreign Person?s Claim That Income Is Effectively Connected With the Conduct of a Trade or Business in the United States

Certificate of Foreign Government or Other Foreign Organization for United States Tax Withholding

Instructions for Form W-8EXP, Certificate of Foreign Government or Other Foreign Organization for United States Tax Withholding

Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S. Branches for United States Tax Withholding

Instructions for Form W-8IMY, Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S. Branches for United States Tax Withholding

Kaj je FATCA in kaj prinaša


Združene države Amerike (ZDA) so v letu 2010 sprejele predpis Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE Act), katerega davčni del je na kratko imenovan FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini.

Namen FATCA je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA.

Ne-ameriškim finančnim institucijam nalaga FATCA dolžnost izvajanja identifikacije strank in evidentiranje njihovega statusa kot ameriških davčnih zavezancev ter poročanje o premoženju teh strank ameriški davčni upravi. Za sodelovanje v FATCA sistemu so se dolžne finančne institucije, tudi slovenske, registrirati pri ameriški davčni upravi in pridobiti posebno FATCA identifikacijsko številko.

V primeru, da posamezna finančna institucija ne bi sodelovala v FATCA sistemu, bo podvržena posebni FATCA obdavčitvi v višini 30 % na vsa obdavčljiva plačila iz ZDA, ne glede na to ali bo prejemnik plačila finančna institucija sama ali bodo prejemniki plačila njene stranke.

Republika Slovenija je z Združenimi državami Amerike dne 2. junija 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (v nadaljevanju: Sporazum), v katerem so podrobneje opredeljene obveznosti slovenskih finančnih institucij in Davčne uprave RS, v zvezi z izvajanjem FATCA. Sporazum dopolnjuje že obstoječo ureditev o sodelovanju med Republiko Slovenijo in ZDA na področju izogibanja dvojnega obdavčevanja dohodkov in izmenjave davčnih informacij.

Po zahtevah iz Sporazuma bodo v Sloveniji finančne institucije dolžne poročati slovenskim davčnim organom informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci. Te informacije pa bodo nato sporočene ameriški davčni upravi IRS – Internal Revenue Service.

Sporazum temelji na vzajemnem vzorčnem sporazumu 1 (Model 1 IGA – Inter-Governmental Agreement) in na njegovi podlagi ter na temelju načela vzajemnosti bo tudi Slovenija od ameriške davčne uprave pridobivala podobne podatke o premoženju slovenskih davčnih zavezancev v ZDA.

Identifikacija strank in opredelitev strank kot ameriških davčnih zavezancev

Ameriška davčna pravila opredeljujejo kot ameriške davčne zavezance osebe, ki so:
1) ameriški državljani, ne glede na to, kje na svetu prebivajo in
2) ameriški davčni rezidenti, ki so lahko tudi državljani drugih držav (npr. Slovenije), vendar zaradi bivanja in delovanja v ZDA pridobijo status ameriškega davčnega zavezanca.

Pravila v zvezi z dokumentiranjem identitete oseb so za slovenske finančne institucije podrobneje določene v Prilogi 1 meddržavnega Sporazuma, sicer pa v FATCA pravilih. Postopek identificiranja oseb temelji na predpostavki, da so vse osebe ameriški davčni zavezanci, v kolikor ne dokažejo drugače.

Za namen identifikacije oseb so opredeljeni določeni indici, ki kažejo na možnost, da je oseba (fizična ali pravna oseba) ameriški davčni zavezanec.

Finančne institucije so dolžne pri fizičnih osebah upoštevati naslednje indice:
1) lastno opredelitev osebe kot državljana ali davčnega rezidenta ZDA;
2) oseba je bila rojena v ZDA;
3) oseba ima sedanji poštni naslov ali naslov stalnega prebivališča v ZDA;
4) oseba ima številko telefona v ZDA (začetek telefonske številke +1 …);
5) oseba ima v finančni instituciji trajni nalog za prenos sredstev na račun, ki se vodi v ZDA;
6) oseba je izdala veljavno pooblastilo ali pooblastilo za podpisovanje, ki je dodeljeno drugi osebi, ki ima naslov v ZDA ali
7) naslov »in-care-of« ali »hold mail«, ki je edini razpoložljivi naslov o osebi.

Pri pravnih osebah pa so finančne institucije dolžne upoštevati naslednje indice:
1) ameriški kraj ustanovitve ali organizacije;
2) ameriški naslov;
3) ameriško obvladujočo osebo.

V kolikor ni prisotnega nobenega indica, se oseba šteje kot ne-ameriška oseba, ki je izven FATCA zahtev o poročanju. V kolikor pa je prisoten kateri od indicev, bo potrebno z ustrezno dokumentacijo potrditi ali ovreči predpostavljeni status osebe kot ameriškega davčnega zavezanca.

Za identifikacijo oseb so v ameriškem davčnem postopku predpisani posebni obrazci serije W-8 (za ameriške nerezidente) oziroma W-9 (za ameriške osebe).

Obrazcev iz serije W-8 je več vrst , najpogostejša sta:

1) W-8BEN, ki služi za identifikacijo fizične osebe, ki ni ameriški davčni zavezanec, kot upravičenega končnega prejemnika dohodka,
in

2) W-8BEN-E, ki služi za identifikacijo pravne osebe, ki ni ameriški davčni zavezanec, kot upravičenega končnega prejemnika dohodka.

Sporazum med Slovenijo in ZDA o izvajanju FATCA dovoljuje tudi druge oblike dokazovanja ne-ameriškega statusa, z dokumenti kot so na primer:
1) potrdilo o davčnem rezidentstvu izdano s strani ne-ameriškega davčnega organa;
2) za fizično osebo: osebni identifikacijski dokument izdan s strani uradnega ne-ameriškega državnega organa (npr. osebna izkaznica, potni list, …);
3) za pravno osebo: uradni dokument izdan s strani uradnega ne-ameriškega organa;
4) drugi uradni dokumenti, ki se uporabljajo za identifikacijo oseb po pravilih poznavanja strank v okviru pravil o preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in
5) drugi uradni dokumenti.

Osebe, za katere bo:
1) na podlagi analize indicev sprožen podrobnejši postopek ugotavljanja in dokazovanja statusa ameriškega davčnega ne-/zavezanca, ali
2) opredeljeno, da so ameriški davčni zavezanci in bodo podatki o njihovem premoženju posredovani ameriški davčni upravi
bodo potrebovale pomoč ustreznih pravnih in davčnih strokovnjakov za ameriško davčno ureditev.

Slovenske finančne institucije ne izvajamo pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v Združenih državah Amerike.

OECD, EU in Slovenija - Boj proti davčnim utajam

Na podlagi FATCA se pod okriljem OECD boja proti davčnim utajam gradi širši meddržavni sistem avtomatične izmenjave davčnih informacij. V teh aktivnostih sodeluje tudi EU in Slovenija, zaradi česar pričakujemo v prihodnosti širitev obveznosti identifikacije oseb in poročanja o njihovem premoženju tudi davčnim organom drugih sodelujočih držav.

Zgibanka FATCA

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 2. junij 2014
 Več informacij o FATCA, izmenjavi davčnih informacij in boju proti davčnim utajam: