Aktualno

 

Razpisani izobraževalni programi

  • Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine, 4. september
  • Menjalniško poslovanje, 4. september
  • Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, 11. september
  • Strokovno srečanje članov nadzornih svetov bank, 12. september
  • Srečanje leasing družb, 13. september
  • Posvet zakladnikov ter zalednih in skrbniških služb, 19. - 20. september
  • Posvet notranjih revizorjev v bankah, 27. - 28. september
  • Bančni dnevi, 15. november, Brdo pri Kranju
  • Bančna šola, prvi del 8. - 11. oktober, drugi del 19. - 22. november, tretji del 8. - 10. januar 2019
  •  

 

 

Udeleženci naših seminarjev po končanem izobraževanju prejmejo potrdilo o udeležbi, ki ga osebe z nazivi Slovenskega inštituta za revizijo lahko predložijo Inštitutu za namene podaljševanja licence.

 

ZBS nudi svojim članicam uporabo E-portala za izvajanje e-izobraževanj v lastni izvedbi ali v sodelovanju z ZBS. Za več informacij pokličite 01 24 29 751, 01 24 29 752.

560,88 kB
Vsebina gradiva izobraževalnega programa za dajalce kreditov in kreditne posrednike za nepremičnine po ZPotK-2, objava: 8.3.2017