Organi

Organi Združenja bank Slovenije so:

  • skupščina,
  • nadzorni svet,
  • direktorica: mag. Stanislava Zadravec Caprirolo

Člani nadzornega sveta

Namestniki članov

Blaž Brodnjak, Nova Ljubljanska banka, d.d.,
predsednik nadzornega sveta
Andreas Burkhardt, Nova Ljubljanska banka, d.d.
Robert Senica, Nova Kreditna banka Maribor, d.d., namestnik predsednika nadzornega sveta Sabina Župec Kranjc, Nova Kreditna banka Maribor, d.d.
Stefan Vavti, UniCredit Banka Slovenija, d.d., namestnik predsednika nadzornega sveta mag. Damijan Dolinar, UniCredit Banka Slovenija, d.d.
Banka Intesa Sanpaolo Igor Kragelj, Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
Andrej Andoljšek, Gorenjska banka, d.d. Mojca Osolnik Videmšek, Gorenjska banka, d.d.
mag. Jože Lenič, Abanka, d.d. Matej Golob Matzele, Abanka, d.d.
Matej Falatov, Addiko Bank, d.d. Miha Mihič, Addiko Bank, d.d.
Sonja Anadolli, Deželna banka Slovenije, d.d. Barbara Cerovšek Zupančič, Deželna banka Slovenije, d.d.
dr. Jaka Vadnjal, Hranilnica Lon, d.d. Bojan Mandič, Hranilnica Lon, d.d.
mag. Sibil Svilan, SID banka, d.d. Goran Katušin, SID banka, d.d.
mag. Vojka Ravbar, SKB banka, d.d. Nataša Mohorčič Zobec, SKB banka, d.d.
Mitja Otorepec, Summit Leasing Slovenija, d.o.o Andrej Pucer, NLB Leasing, d.o.o

 Stanje na dan 2. november 2017.