Tržni deleži po skupinah bank v % glede na bilančno vsoto

 

 

2007

2008

2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Velike banke / Large banks 63,6 60,9 62,2 62,4 61,9 59,6 58,5 56,4 46,0 44,4
Tuje banke / Foreign banks 28,6 30,9 29,2 28,4 29,0 33,0 33,3 35,2 47,3 49,8
Majhne banke / Small Banks 7,8 8,2 8,6 9,2 9,1 8,4 8,2 8,4 6,7 5,8
Skupaj / Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vir / Source: Banka Slovenije / Bank of Slovenia