Nekateri kazalniki poslovanja bank

v % / in % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Donos na aktivo / Average return on assets 1,35 0,67 0,32  -0,19 -1,06 -1,60 -7,70 -0,27 0,42
Donos na kapital / Average return on equity 16,28 8,15 3,87 -2,30 -12,54 -19,04 -97,30 -2,69 3,62
Stroški v bruto dohodku / Costs/gross income 52,94 57,27 53,95 52,22 53,68 47,43 66,04 55,80 61,31
Obrestna marža na bilančno vsoto / Interest margin on total assets 2,16 2,08  1,88  2,02 2,02 1,83 1,59 2,09 1,96
Neobrestna marža / Non-interest margin 1,63 0,93 1,00 0,86 0,85 1,40 0,85 1,01 0,98
Marža finančnega posredništva / Financial intermediation margin 3,79 3,01 2,88 2,88 2,87 3,23 2,44 3,10  

Vir / Source: Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2016, Banka Slovenije / Financial Stability Review, June 2016, Bank of Slovenia