Aktualni izobraževalni programi

Domača stran / Aktualni izobraževalni programi

Izobraževalni center Združenja bank Slovenije izvaja strokovno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje kadrov za bančno poslovanje. Izobraževalni programi zajemajo tako splošna finančna kot specializirana znanja s področja bančništva, kjer smo priča stalnim in hitrim spremembam. Te narekujejo tudi hitro odzivanje, prilagajanje in stalen razvoj novih izobraževalnih programov, ki sledijo potrebam članic ter svetovnim trendom. Tako je skrb za kvaliteten in pravočasen prenos strokovnih znanj zaposlenim v bančništvu naše glavno vodilo, saj sta znanje in človeški kapital neločljiv vir in osnova za oblikovanje poslovne strategije vsakega podjetja, in sta ključna elementa, ki razlikujeta uspešno od neuspešnega podjetja.

Kontakt

Viljenka Markič Simoneti, vodja Izobraževalnega centra

Ksenija Jaklin, strokovna sodelavka

Tel.: +386 (0)1 24 29 700

ic@zbs-giz.si | YouTube

Aktualni programi

V rubriki so objavljeni programi, ki so datumsko potrjeni in so prijave že možne. Program dela in informacije za udeležence so že objavljeni ali pa so v pripravi.

E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
Termin:
20. maj - 09. jun
Prijave do:
17. maj
E-izobraževalni programi
GDPR in varstvo osebnih podatkov
Termin:
20. maj - 09. jun
Prijave do:
17. maj
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Trajnostno financiranje - novo
Termin:
20. maj - 09. jun
Prijave do:
17. maj
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, osnovni program
Termin:
20. maj - 09. jun
Prijave do:
17. maj
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za banke in hraniln...
Termin:
20. maj - 09. jun
Prijave do:
17. maj
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank, pripravljalni seminar za br...
Termin:
23. maj - 24. maj
Prijave do:
10. maj
Strokovna srečanja in posveti
Posvet kadrovskih služb
Termin:
25. maj
Prijave do:
17. maj
Strokovna srečanja in posveti
Posvet o izvajanju funkcije skladnosti v finančnem sektorju
Termin:
31. maj
Prijave do:
24. maj
Poslovanje s pravnimi osebami
Sistem upravljanja nedonosnih terjatev
Termin:
02. junij
Prijave do:
25. maj
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Menjalniško poslovanje
Termin:
07. junij
Prijave do:
30. maj
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
Termin:
07. junij
Prijave do:
30. maj
Strokovna srečanja in posveti
Bančna konferenca
Termin:
16. junij
Prijave do:
08. junij
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za leasing družbe
Termin:
01. sep - 16. sep
TBA
E-izobraževalni programi
GDPR in varstvo osebnih podatkov
Termin:
01. sep - 16. sep
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, osnovni program
Termin:
01. sep - 16. sep
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za banke in hraniln...
Termin:
01. sep - 16. sep
TBA
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
Termin:
01. sep - 16. sep
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Finančni instrumenti in investicijske storitve
Termin:
05. sep - 06. sep
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Finančni instrumenti in investicijske storitve - izpit
Termin:
08. september
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet o odkrivanju in preprečevanju pranja denarja
Termin:
13. september
TBA
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Posvet o plačilnih storitvah
Termin:
21. september
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za investicijskega svetovalca (B)
Termin:
22. september
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za upravljalca premoženja (C)
Termin:
22. september
TBA
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za izvrševalca naročil za račun strank (A)
Termin:
22. september
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet pravnikov
Termin:
27. september
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Strokovno srečanje članov nadzornih svetov in uprav bank
Termin:
05. oktober
TBA
Šole
Bančna šola, 1. del
Termin:
10. okt - 14. okt
TBA
Strokovna srečanja in posveti, Upravlja...
Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah
Termin:
19. okt - 20. okt
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet informatikov v bankah
Termin:
26. oktober
TBA
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
Termin:
10. november
TBA
Šole
Bančna šola, 2.del
Termin:
14. nov - 18. nov
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Dan slovenskih bančnikov
Termin:
25. november
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet računovodij
Termin:
30. november
TBA
E-izobraževalni programi
GDPR in varstvo osebnih podatkov
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, osnovni program
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi, Računovodstv...
DAC6- obdavčenje pri čezmejnih aranžmajih
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za leasing družbe
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za banke in hraniln...
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
Termin:
06. december
TBA