Aktualni izobraževalni programi

Domača stran / Aktualni izobraževalni programi

Izobraževalni center Združenja bank Slovenije izvaja strokovno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje kadrov za bančno poslovanje. Izobraževalni programi zajemajo tako splošna finančna kot specializirana znanja s področja bančništva, kjer smo priča stalnim in hitrim spremembam. Te narekujejo tudi hitro odzivanje, prilagajanje in stalen razvoj novih izobraževalnih programov, ki sledijo potrebam članic ter svetovnim trendom. Tako je skrb za kvaliteten in pravočasen prenos strokovnih znanj zaposlenim v bančništvu naše glavno vodilo, saj sta znanje in človeški kapital neločljiv vir in osnova za oblikovanje poslovne strategije vsakega podjetja, in sta ključna elementa, ki razlikujeta uspešno od neuspešnega podjetja.

Kontakt

Viljenka Markič Simoneti, vodja Izobraževalnega centra

Ksenija Jaklin, strokovna sodelavka

Tel.: +386 (0)1 24 29 700

ic@zbs-giz.si | YouTube

Aktualni programi

V rubriki so objavljeni programi, ki so datumsko potrjeni in so prijave že možne. Program dela in informacije za udeležence so že objavljeni ali pa so v pripravi.

Glede na epidemiološko situacijo v zvezi s covid, nedavno sprejetimi ukrepi in v skladu z družbeno odgovornostjo, Združenje bank Slovenije javnost obvešča, da bodo vsi izobraževalni dogodki do konca letošnjega leta izvedeni virtualno.

Strokovna srečanja in posveti
Posvet o odkrivanju in preprečevanju pranja denarja, MS Teams
Termin:
08. december
Prijave do:
01. december