Leto izdaje
2019-01
Želite prebrati celotno izdajo?

Nakup Izdaje Letna naročnina

Bančni vestnik

Leto izdaje: 2019, Letnik: 68, Številka: 1-2

Uvodnik | Editorial
Notranja revizija | Internal Auditing
Banke in evrsko območje | Banks and Eurozone
Upravljanje tveganj | Risk Management
Članki | Articles
Nove publikacije | New Publication
Bančna kronika | Banking Chronicle

Ostale objave v letu

2019-01

Izid: 2019, Letnik: 68, Številka: 1-2

Naslovnica-2019_3-obdelana

Izid: 2019, Letnik: 68, Številka: 3

Naslovnica 2019_4 tinypg

Izid: 2019, Letnik: 68, Številka: 4

Naslovnica2019_05tiny

Izid: 2019, Letnik: 68, Številka: 5

Naslovnica201906tiny

Izid: 2019, Letnik: 68, Številka: 6

Naslovnica2019_7-8 tiny

Izid: 2019, Letnik: 68, Številka: 7-8

naslovnica BV9_2019tinyjpg

Izid: 2019, Letnik: 68, Številka: 9

naslovnica BV 10 2019 tiny jpg

Izid: 2019, Letnik: 68, Številka: 10

naslovnica bv11_2019 tiny

Izid: 2019, Letnik: 68, Številka: 11