(Nebančno) financiranje zagonskih podjetij in pravna varnost

Metka Stegovec

Izid: 2019 | Izid: 68 | Številka: 6 | Stran(i): 12-15

crowdfunding financiranje zagonskih podjetij initial coin offering pravna varnost

Zaradi tveganosti zagonska podjetja niso primerna za bančno financiranje, zato je poslovna praksa razvila druge modele financiranja inovativnih podjetij. Digitalizacija in nove tehnologije tudi d.o.o. omogočajo globalno poslovanje ter stik s potrošniki in poslovnimi partnerji iz vsega sveta. Ista tehnologija pa se lahko uporablja tudi za inovativno financiranje, ki ni vezano le na banke in klasični finančni trg, ampak omogoča množično globalno financiranje.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina