Ohrani tradicijo-vendar ohrani jo z inovativnostjo

Helena Belingar

Izid: 2019 | Izid: 68 | Številka: 6 | Stran: 3

Mednarodna trgovinska zbornica Odbor za dokumentarne bančne posle trgovinsko bančništvo

Uvodnik na temo 100-obletnice Mednarodne trgovinske zbornice v Parizu in jubilejne seje Odbora za dokumentarne bančne posle pri ZBS.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina