Raziskava organizacijske energije v Sloveniji s poudarkom na podatkih s področja finančnih storitev

Mihaela Preskar in Simona Šarotar Žižek

Izid: 2019 | Izid: 68 | Številka: 6 | Stran(i): 40-48

finančne storitve merjenje organizacijske energije organizacijska energija produktivna organizacijska energija

Poznamo štiri stanja organizacijske energije (OE), ki v organizacijah nastopajo hkrati, pomembno pa je razmerje med njimi. Glede na vrednost posameznega stanja OE, se vodje odločijo, kako bodo z OE upravljali. Vodje lahko razvijejo občutek za raven energije v organizaciji, vendar pa je za načrtovanje upravljanja OE pomembno, da jo lahko izmerijo.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina