Reforme evrskih referenčnih obrestnih mer

Cilka Ferjančič

Izid: 2019 | Izid: 68 | Številka: 6 | Stran(i): 4-11

€STR; Evropski inštitut za denarne trge EONIA EURIBOR reforma referenčnih obrestnih mer

Kot odgovor na manipulacije z referenčnimi obrestnimi merami so bile poostrene zahteve za njihovo upravljanje in izračun ter dana priporočila za razvoj novih netveganih obrestnih mer. Reforme referenčnih obrestnih mer potekajo na treh ravneh: 1) vzpostavitev netveganih obrestnih mer, 2) reforme obstoječih referenčnih obrestnih mer z robustnejšo metodologijo ter 3) vzpostavitev nadomestnih obrestnih mer.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina