Na kaj naj bodo banke pozorne pri ponudbi online bančništva?

Thomas Pildner-Steinburg

Anita Maček

Claudia Linditsch in Michael Murg

Izid: 2019 | Izid: 68 | Številka: 7-8 | Stran(i): 41-45

elektronsko bančništvo komunikacija s strankami online bačništvo raziskava zadovoljstvo strank

Za zagotavljanje zadovoljstva strank sta med drugim pomembna interaktivno komuniciranje s strankami ter takojšnja odzivnost. Zadovoljstvo strank pa na dolgi rok vodi do njihove zvestobe. V članku je prikazan konceptualni model, ki temelji na obstoječih teoretičnih podlagah in je dopolnjen z rezultati empirične raziskave avtorjev.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina