Reforma londonske medbančne obrestne mere – LIBOR

Cilka Ferjančič

Izid: 2019 | Izid: 68 | Številka: 7-8 | Stran(i): 4-10

LIBOR reforma referenčnih obrestnih mer

Članek povzema reformo LIBOR-ja.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina