Uporaba koncepta poslovne odpornosti za izboljšanje obvladovanja kreditnega tveganja (2)

Urban Höfler in Domen Prašnikar

Izid: 2021 | Izid: 70 | Številka: 9 | Stran(i): 7-11

kreditno tveganje poslovna odpornost

Drugi del članka na temo uporabe koncepta poslovne odpornosti podjetij za izboljševanje obvladovanja kreditnega tveganja v bankah.

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina