Vpliv bančne regulacije na stabilnost bančnega sistema: primerjava med državami

Klemen Pervanje

Izid: 2021 | Izid: 70 | Številka: 9 | Stran(i): 27-34

bančna regulativa finančna stabilnost

V članku poskuša avtor dokazati pomen bančne regulacije za stabilnost bančnega sistema. S pomočjo podatkov, pridobljenih iz ankete Svetovne banke o bančni regulaciji in nadzoru pridobi vpogled v stanje bančne regulacije po posameznih državah in izračuna indekse, katere lahko interpretira kot raven razvitosti bančne regulacije v posamezni državi. Stabilnost definira s pomočjo kazalnikov stabilnosti ...

Želite prebrati celoten članek?

Nakup članka Nakup Izdaje Letna naročnina