O reviji

Bančni vestnik, revija za denarništvo in bančništvo
Revija Bančni vestnik je znanstveno-strokovna revija, ki objavlja prispevke s področja bančništva in financ. Indeksirana je v uveljavljeni bazi EconLit.

ISSN: 0005-4631

Izdajatelj: Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana

Odgovorna urednica:
Mateja Lah Novosel
Azra Beganović, strokovna sodelavka

Naslov uredništva:
Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana
Uredništvo Bančnega vestnika
Šubičeva ul. 2, SI - 1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0)1 24 29 705
Faks: +386 (0)1 24 29 713
E-pošta: bancni.vestnik@zbs-giz.si

Uredniški odbor

Dr. Božo Jašovič, Gorenjska banka d.d., predsednik Uredniškega odbora
Mag. Irena Vodopivec Jean, Banka Slovenije
G. Andrej Lasič, Nova Ljubljanska banka d.d.
Mag. Marko Filipčič, Banka Intesa Sanpaolo, d.d.
G. Davorin Leskovar, Abanka d.d.
Dr. Damjan Kozamernik, SID banka d.d.
Dr. Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta, Ljubljana
Dr. Ivan Ribnikar, Univerza v Ljubljani
Dr. Marko Košak, Ekonomska fakulteta, Ljubljana
Dr. Rasto Ovin, Doba Fakulteta
Dr. Marko Simoneti, Pravna fakulteta, Ljubljana
Ga. Darja Hota Mesarič, Nova Kreditna banka Maribor d.d.
Ddr. Timotej Jagrič, Ekonomsko – poslovna fakulteta