O reviji

Bančni vestnik, revija za denarništvo in bančništvo
Revija Bančni vestnik je znanstveno-strokovna revija, ki objavlja prispevke s področja bančništva in financ. Indeksirana je v uveljavljeni bazi EconLit.

ISSN: 0005-4631

Izdajatelj: Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana

Odgovorna urednica:
Mateja Lah Novosel
Azra Beganović, strokovna sodelavka

Naslov uredništva:
Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana
Uredništvo Bančnega vestnika
Šubičeva ul. 2, SI - 1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0)1 24 29 705
Faks: +386 (0)1 24 29 713
E-pošta: bancni.vestnik@zbs-giz.si

Uredniški odbor

Dr. Božo Jašovič, Gorenjska banka d.d., predsednik Uredniškega odbora
Dr. Primož Dolenc, Banka Slovenije, namestnik predsednika
G. Andrej Lasič, Nova Ljubljanska banka d.d.
G. Davorin Leskovar, Abanka d.d.
Dr. Damjan Kozamernik, SID banka d.d.
Dr. Mojmir Mrak, Ekonomska fakulteta, Ljubljana
Dr. Ivan Ribnikar, Univerza v Ljubljani
Dr. Marko Košak, Ekonomska fakulteta, Ljubljana
Dr. Rasto Ovin, Doba Fakulteta
Dr. Marko Simoneti, Pravna fakulteta, Ljubljana
Ddr. Timotej Jagrič, Ekonomsko – poslovna fakulteta
Ga. Darja Hota Mesarič, Nova Kreditna banka Maribor d.d.

Mednarodni uredniški odbor

prof. dr. Saša Žiković, Ekonomska fakulteta, Univerza na Rijeki,
prof. dr. Anita Maček, Institute of banking and insurance industry, Graz, Austria,
prof. dr. Hans Jorg Thieme, Henrich Heine Universitat Dusseldorf,
dr. Matija Lozej, Central bank of Ireland,
dr. Jurij Bajec, Ekonomski institut in Ekonomska fakulteta Beograd,
dr. Milorad Katnić, University Donja Gorica, Montenegro,
dr. Dubravko Radošević, Ekonomski institut Zagreb in Ekonomska fakulteta Zagreb