The Journal of Money and Banking - Bančni vestnik


The Slovenian monthly journal of money and banking, Bančni vestnik, is a professional journal specialised in publishing articles on banking and finance subjects. It is indexed in the renowned electronic bibliography of the American Economic Association EconLit

ISSN: 0005-4631

Publisher: The Bank Association of Slovenia – Economic Interest Grouping, Ljubljana

Editor-in-Chief: Mrs. Mateja Lah Novosel

Mrs. Azra Beganović, Business Associate


Address for contributions:
Združenje bank Slovenije - GIZ, Ljubljana
Uredništvo Bančni Vestnik
Šubičeva ul. 2, SI - 1000 Ljubljana

Tel.: +386 (0)1 24 29 756
Fax: +386 (0)1 24 29 713
E-mail: bancni.vestnik@zbs-giz.si


Editorial Board
 • Dr. Primož Dolenc, Banka Slovenije
 • Andrej Lasič, Nova Ljubljanska banka d.d.
 • Boštjan Leskovar, SKB banka d.d.
 • Dr. Damjan Kozamernik, SID banka d.d.
 • Dr. Vasja Rant, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Dr. Igor Stubelj, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem
 • Dr. Marko Košak, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Mag. Bojan Ivanc, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Dr. Marko Simoneti, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Ddr. Timotej Jagrič, Ekonomsko – poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru
 • Matej Drašček, Hranilnica Lon d.d.