Order Form

Name Quantity Price/Piece
Priročnik Jožeta Andreja Čibeja: Kako računati obresti, izid april 2011 7 €
Enotna pravila za garancije na poziv - EPGP 758 z vzorčnimi obrazci, revizija 2010 18 €
Spremljanje poslovnih dogodkov v bankah v skladu z MSRP, priročnik 114 €
Enotna pravila in običaji za dokumentarne akreditive - EPO 600 (revizija 2007) 13 €
Društvo bančnih zavodov Slovenije 20,87 €
Total:
Name and surname:*
Organization:*
Address:*
Postal code and city:*
Country:*
Email:*
Phone:*
Taxable person:* Yes
No
Tax number:
Copy the characters:*
Nova koda

 

The fields with * are mandatory.