Ownership Structure of the Slovenian Banking Sector

Lastniška struktura bančnega sektorja (po lastniškem kapitalu) / Ownership structure of the banking sector (in terms of equity)

v % / in % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tuje osebe (nad 50% v upravljanju ) / Non-residents (over 50% control) 26,8 27,6 26,8 27,9 30,1 33,3 31,6 30,0 29,8 43,9
Tuje osebe (pod 50% v upravljanju) / Non-residents (under 50% control) 11,0 10,6 9,8 9,2 9,1 8,7 0,4 0,3 0,3 1,1
Država v ožjem smislu / Central government 15,1 17,7 20,5 20,1 22,7 22,8 60,1 63,0 63,5 50,3
Druge domače osebe / Other domestic entities 47,2 44,1 43,0 42,9 38,1 35,2 8,0 6,7 6,4 4,8

 Vir / Source: Banka Slovenije / Bank of Slovenia