Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, za pravne in fizične osebe

Namenjen: Strokovnemu usposabljanju zaposlenih v bankah, hranilnicah in drugih finančnih institucijah (npr. borzno posredniških hišah, zavarovalnicah..), ki so pri svojem delu in nalogah vključeni v procese odkrivanja in preprečevanja pranja denarja (PD) in financiranja terorizma (FT). Program je namenjen začetnikom na tem področju, kot tudi tistim, ki že opravljajo naloge povezane s PD in FT.

Zaposlenim na področju poslovanja s fizičnimi osebami je namenjen Modul 1 »PPDFT za fizične osebe,” zaposlenim na področju poslovanja s pravnimi osebami je namenjen Modul 2 »PPDFT za pravne osebe”. Za tiste, ki potrebujejo širše poznavanje problematike (npr. vodje poslovalnic, revizorji, službe skladnosti poslovanja…) sta namenjena oba modula.

Cilji: Udeležence seminarja seznaniti s pravnimi predpisi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, usposobiti za pravočasno in učinkovito odkrivanje in preprečevanje pranj denarja, opravljanje nalog in postopkov pri poznavanju stranke s katero poslujejo, identificiranju sumljivih transakcij ter načinu sporočanja gotovinskih in sumljivih transakcij Uradu RS za preprečevanje pranja denarja.

Prenesite program in urnik
Prijava * Za prijavo na izobraževanje si morate ustvariti profil tukaj.

Datumi

25. 08. 2021 - 17. 09. 2021
Prijave do 18. 08. 2021
26. 11. 2021 - 16. 12. 2021
Prijave do 25. 11. 2021