Sporočila v 2011

Sporočilo za javnost

Podaljšan rok uporabe podatkovnega standarda TKDIS za elektronsko izmenjavo podatkov o plačilnem prometu med stranko in ponudnikom plačilnih storitev


S strani EU je bil zamaknjen sprejem Uredbe EU parlamenta in sveta o uvajanju tehničnih zahtev za kreditne prenose in neposredne bremenitve v evrih in o spremembi Uredbe 924/2009 in zato so se spremenili tudi zakonski roki glede morebitne obvezne uporabe ISO standardov.

Na podlagi tega se je Združenje bank Slovenije odločilo podaljšati rok uporabe standarda TKDIS za elektronsko izmenjavo podatkov o plačilnem prometu med stranko in ponudnikom plačilnih storitev za določen čas, vendar ne dlje kot do uveljavitve zgoraj navedene Uredbe.

Standard TKDIS bo v veljavi vsaj do septembra 2012 s tem, da bo ZBS najmanj eno leto pred ukinitvijo standarda TKDIS objavilo obvestilo o veljavnosti TKDIS na javnih spletnih straneh ZBS.

Združenje bank Slovenije vas bo o sprejetju uredbe EU pravočasno obvestilo. Za več informacij lahko pišete na sepa@zbs-giz.si.

 

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 11. 2. 2011, 22.4.2011

Nazaj