Sporočila v 2011

Sporočilo za javnost

Odziv Združenja bank na poziv Obrtno podjetniške zbornice Slovenije k dvigovanju gotovine v bankah

Obrtno podjetniška zbornica je na svojih spletnih straneh dne 25. 1. 2011 in 1. 3. 2011 objavila poziv članstvu in obvestilo javnosti, v katerem poziva k dejanjem civilne nepokorščine, da bi tako vplivala na Vlado RS in jo primorala k izpolnitvi zahtev in predlogov Zbornice glede ureditve nastalih katastrofalnih razmer v obrti in malem podjetništvu.

Med dejanji nepokorščine, h katerimi poziva Zbornica, je tudi množično dvigovanje gotovine na bankomatih in iz bank. Za banke in hranilnice tak poziv gotovo ni prijazno dejanje, vendar razlogov zanj ne vidimo v bančnem poslovanju, ki bi ogrožalo varnost vlog obrtnikov, malih podjetnikov in seveda tudi drugih vlagateljev. Dejstvo je, da banke in hranilnice, kljub oteženim pogojem poslovanja, zaradi gospodarske krize, poslujejo solventno in zelo skrbno uravnavajo svojo likvidnost tako, da so depozitne vloge s tega vidika varne in v vsakem trenutku izplačljive. Dodatno k temu velja še zavarovanje vlog v neto višini 100.000 evrov na vlagatelja v posamezni banki oziroma hranilnici, kar ustreza evropskim standardom.

Banke bodo tudi v naslednjih dneh, ne glede na odziv pozivu Obrtno podjetniške zbornice, poslovale normalno in skladno s svojimi standardnimi pogoji poslovanja z gotovino (limiti, najave večjih dvigov).
Hkrati z navedenim banke in hranilnice razumejo ugotovitve Obrtno podjetniške zbornice o težavnem gospodarskem položaju njenih članov, kar sicer lahko ugotovijo tudi iz lastnega poslovanja in podpirajo prizadevanja Zbornice za ureditev razmer.

Banke in hranilnice pričakujejo, da bo Obrtno podjetniška zbornica Slovenije v takojšnjem dialogu z Vlado RS našla rešitve odprtih problemov, ki ogrožajo obstoj drobnega podjetništva in sicer na način, da ne bo širil škode na druge gospodarske sektorje. 

Dušan Hočevar

Direktor Združenja bank Slovenije

Ljubljana, 2. 3. 2011
 

Nazaj