Sporočila v 2011

Vabilo novinarjem na Leaseurope seminar lizingodajalcev v srednji in vzhodni Evropi 15. aprila 2011

 

Vabimo vas, da se udeležite tradicionalnega seminarja lizingodajalcev v srednji in vzhodni Evropi, ki ga Evropska federacija leasing podjetij -Leaseurope v sodelovanju z Odborom za leasing pri Združenju bank Slovenije organizira letos v Ljubljani. Seminar bo potekal 15. aprila, v Grand Hotelu Union v Ljubljani. Vodilna tema letošnjega srečanja so ekonomska ter zakonodajna tveganja pri poslovanju, upravljanje s tveganji, okrevanje dejavnosti v regiji in razvoj novih tržnih poti ter produktov.

V nadaljevanju objavljamo razpored dela in izvajalce posameznih tem seminarja. Prisotna bosta tudi generalni sekretar Tanguy Van De Werve in Jukka Salonnen, predsednik sveta Leaseurope, ki bosta med odmori na razpolago za morebitna novinarska vprašanja.

Seminarja »Leaseurope 2011 Seminar for Lessors in Central, Eastern and South-Eastern Europe«, ki je namenjen leasing podjetjem in nadzornim institucijam, zakonodajalcem za področje leasing dejavnosti, pravnim in računovodsko/davčnim svetovalcem ter ostalim, ki se srečujejo z leasing dejavnostjo, se bo udeležilo več kot sto predstavnikov iz celotne Evrope.

Novinarke in novinarje prosimo, da do vključno petka, 8. aprila, do 14. ure, na eNaslov boris.bajt@zbs-giz.si sporočite, če se boste seminarja udeležili. Ostali udeleženci se prijavite preko Prijavnice

Program in izvajalci seminarja so objavljeni v Brošuri

Vabljeni!

Nazaj