Sporočila v 2011

Sporočilo za javnost
 

Delovanje plačilnih sistemov med velikonočnimi prazniki


Dne, 22. aprila 2011 na veliki petek in 25. aprila na veliki ponedeljek evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Tudi banke v Sloveniji  v petek, 22. aprila in v ponedeljek, 25. aprila ne bodo izvajale medbančnih plačil. V petek, 22. aprila, bo možna le obdelava internih plačil pri posameznih poslovnih bankah in hranilnicah.

Plačilni promet v polnem obsegu bodo banke in hranilnice izvajale zopet v torek, 26. aprila 2011.

Sporočilo za javnost (word datoteka)

 

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 8. april 2011

Nazaj