Sporočila v 2011

Sporočilo za javnost

Seja Skupščine Združenja bank Slovenije


Petek, 15. april 2011: Danes je v Ljubljani potekala 22. seja skupščine Združenja bank Slovenije. V uvodnem nagovoru je zbrane predstavnike bank, hranilnic in leasing podjetij, ki poslujejo v Sloveniji in so članice Združenja, pozdravil predsednik Nadzornega sveta Združenja in predsednik uprave Nove Ljubljanske banke Božo Jašovič. Podal je pomembno sporočilo o zavedanju, da banke navkljub padcu svojega ugleda opravljajo družbeno koristno in nepogrešljivo funkcijo prenosa denarja. Z zagotavljanjem zunanjih virov financiranja tako pomembno služijo podjetjem kot tudi prebivalstvu. »Ob vlogah zagotavljanja potrebnega kapitala, standardov odgovornega posojanja in zagotavljanja učinkovitega upravljanja tveganj, je prav, da se članice Združenja zavežejo še k dvigu ugleda in zaupanja v bančni sistem«, je poudaril Jašovič »in cehovsko združenje mora pri izpolnitvi te naloge odigrati svojo vlogo«, je sporočil.

V nadaljevanju dogodka je bilo sprejeto poročilo o delu z računovodskimi izkazi Združenja za 2010. Novi člani nadzornega sveta Združenja so postali Jože Lenič, Abanka Vipa, Mitja Otorepec, Summit Leasing in Alexander Picker, Hypo Alpe-Adria-Bank, namestnika članov pa Boris Bobek, Unicredit Leasing in Matej Falatov, Hypo Alpe-Adria-Bank.

Od 1. maja letos po sklepu današnje skupščine velja za vse članice, tudi za danes novo sprejeto Hranilnico in posojilnico Vipava, nov Bančni kodeks poslovne etike. Ta bo v kratkem objavljen na spletnih straneh Združenja. 


Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 15. april 2011

 

Nazaj