Sporočila v 2011

Sporočilo za javnost 

Posvet slovenskih bančnih zakladnikov

Petek, 15. april 2011: Danes se je v Portorožu končal dvodnevni posvet zakladnikov, na katerem so predstavniki bank namenili osrednjo pozornost aktualnim dogajanjem na mednarodnih kapitalskih trgih in aktualnim razmeram v slovenskem bančnem okolju. Poudarjeno je bilo, da hitra rast cen hrane, surovin in nafte predstavlja precejšnjo oviro za gospodarsko okrevanje velike večine držav v svetu. Gospodarska kriza se negativno odraža tudi v bilancah slovenskih bank, ki so se lani prvič soočile z neprijetnim krčenjem celotnega obsega poslovanja. Banke se po eni strani srečujejo s problemom vse težjega in dražjega dostopa do virov sredstev v tujini, po drugi pa jim povzroča pereče težave naraščajoča zadolženost gospodarstva.

Domače banke so kljub poslabšanju kreditnega portfelja visoko likvidne, zaostrene gospodarske razmere pa jih prisiljujejo v nove dokapitalizacije in krepitev njihove finančne odpornosti. Skrb za čim večjo likvidnost bank še naprej ostaja prednostna naloga zakladnikov, ki bodo vztrajali pri strokovnem dialogu z regulatorji. To z drugimi besedami predvsem pomeni, da si bodo bančniki prizadevali zmanjšati delež nedonosnih terjatev v bančnih bilancah, povečati bodo poskušali dolgoročno varčevanje prebivalstva, nadaljevali pa bodo tudi s krepitvijo kapitalske moči bank na dolgi rok.

V razpravi o novih likvidnostnih standardih je bilo poudarjeno, da so spremembe evropske regulative posledica dogajanja na mednarodnih trgih kapitala. Gre za spoznanje regulatorjev, da so banke izpostavljene tveganju nevračila dela kreditov, kar se odraža v določenem nezaupanju investitorjev v najbolj zadolžene države. Očitno je, da razmere na medbančnem trgu in mednarodnih finančnih trgih še niso normalizirane, od bank pa se zahteva vse večji obseg najbolj kvalitetnega bančnega kapitala. Za evropske in slovenske banke bo še posebej zahtevno prihodnje leto, ko bodo potrebe po refinanciranju obveznosti še večje kot v letošnjem letu. Zato je zelo pomembno, da se banke na nove izzive učinkovitega upravljanja z likvidnostnimi, kapitalskimi in kreditnimi tveganji pripravljajo že v letošnjem letu.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 15. april 2011

 

Nazaj