Sporočila v 2011

Sporočilo za javnost

Srečanje Leaseurope za vzhodno, srednjo in jugovzhodno Evropo letos v Ljubljani

Leaseurope, krovna federacija leasing podjetij Evrope je letos 14. in 15. aprila 2011 v Ljubljani v organizirala tradicionalno letno srečanje predstavnikov lizingodajalcev srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope – držav CESEE. Dogodka se je udeležil generalni sekretar Leaseurope Tanguy van de Werve in predsednik federacije Yukka Salonnen. Slovenija je seminar gostila drugič, udeležilo pa se ga je 130 udeležencev iz celotne Evrope, med njimi 50 iz Slovenije.


Prvi del seminarja je bil namenjen predstavitvi makroekonomskega okvira delovanja in preliminarnim izidom poslovanje dejavnosti v preteklem letu. Ugotovljeno je bilo, da se je stanje v leasing dejavnosti v Evropi glede na leto 2009 popravilo in je po obsegu primerljivo z letom 2002. Pomembno je, da je po raziskavah poslovne klime, za razliko od preteklih let, zavladal poslovni optimizem. Sektor ne beleži sprememb v sestavi financiranja, s slabimi 40 % še naprej prednjači avtomobilsko financiranje. Zastoj je opaziti pri rasti v državah CESEE napram ostali Evropi. V državah CESEE rast dosega 2,7 % medtem, ko je rast v Evropi 5 %.

Drugi sklop predavanj je bil namenjen preprečevanju goljufij, predstavitvi glavnih oblik le teh, uporabi naprednih metod za ugotavljanje rizičnih skupin kredito/leasingojemalcev, ter predstavitvi dobrih praks pri zasegu. Ob tem je bil zanimiva predstavitev angleškega sistema SCORE CARD-a, ki skupine kreditodajalcev segmentira glede na življenjski slog. Presenetljivo je, da naraščajo goljufije v kategoriji superbogatih, tudi uglednih tako imenovanih »old money« skupin.


Zadnji del predavanj je bil posvečen največjemu segmentu leasing dejavnosti, ki ga predstavljajo avtomobili. Udeleženci so se seznanili z trendi in možnimi potenciali financiranja v vzhodni, srednji in jugovzhodni Evropi. Dodana vrednost leasinga naj bi se oblikovala v dodatnih storitvah, zato je bilo zanimivo predavanje o upravljanju »flot avtomobilov/fleet management«, izzivih ter o priložnostih na tem področju. Avtomobilsko leasing financiranje v Sloveniji je uspešno predstavil predsednik Odbora za leasing ZBS in direktor Summit Leasinga SLO Mitja Otorepec.

 

Leasing področje pri Združenju bank Slovenije
Ljubljana, 18. april 2011

 

Nazaj