Sporočila v 2011

Sporočilo za javnost

Obisk Združenja bank Bosne in Hercegovine

Pretekli konec tedna je bilo vodstvo Združenja bank Slovenije na obisku pri Združenju bank Bosne in Hercegovine v Sarajevu. Predstavnike slovenskega združenja je sprejel izvršni sekretar njihovega združenja Mijo Mišič s sodelavci.

Združenje bank BIH ima 29 bank članic, ki so razporejene v dveh državnih entitetah in samostojni enoti Brčko. Združenje ima svojo enoto tudi v Republiki Srbski in sicer v Banja Luki. Tudi Centralna banka BIH je organizirana tako, da ima enoto v Republiki Srbski, ukvarja pa se le z monetarno politiko (currency board in fiksnim tečajem bosanske konvertibilne marke do Eura) medtem, ko nadzor bančnega poslovanja izvajata dve agenciji za bančništvo. Bilančna vsota bosanskega bančnega sektorja znaša po podatkih za konec leta 2010 približno 10 mrd Eur.

Razgovor predstavnikov obeh združenj je zajel teme o uporabi Mednarodnih standardov računovodskega poročanja - MSRP in o uporabi domačih računovodskih standardov ter o problematiki pravilnega izkazovanja finančnih izidov in kapitala bank. Posebej zanimiva je bila razprava o plačilnem prometu, ki je pokazala, da so plačilni sistemi, če ne upoštevamo našega SEPA programa, v BIH zastavljeni na podoben način, kot pri nas. Ob tem so bančniki iz BIH opozorili še na problem učinkovitih izvršb in izpostavili srbsko prakso, po kateri se izvršbe izvajajo preko centralne banke in tako enotno ter centralizirano za celotno državo.

Slovenski predstavniki so obisk izkoristili tudi za predstavitev dela Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije, ki se aktivno vključuje v evropsko bančno izobraževalno mrežo - European Bank Training Network (EBTN) in v projekt vzpostavitve enotnega evropskega poklicnega kvalifikacijskega okvira, ki ga je potrdila Evropska komisija in predstavlja osnovo za pripravo izobraževalnih standardov. V nadaljevanju so se pogovori dotaknili tudi teme o zaščiti potrošnikov in vladnega programa finančnega izobraževanja prebivalstva, katerega vzpostavitev poteka pri nas.

Predstavniki slovenskega združenja so se na obisku viceguvernerja bosanske centralne banke seznanili še z njeno ureditvijo in delom, s posebnim poudarkom na plačilnem prometu, nadzoru ter stanju bančništva in gospodarstva v Bosni.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 24. maj 2011
 

Nazaj