Sporočila v 2011

Sporočilo za javnost

Danes je v Ljubljani potekalo strokovno srečanje članov nadzornih svetov bank

 

Ponedeljek, 30. maj 2011: Srečanje se je pričelo z uvodnim nagovorom guvernerja Banke Slovenije dr. Marka Kranjca, ki je govoril o pričakovanih spremembah bančne regulacije, ki se pripravlja v okviru Evropske unije. Povedal je, da z Baslom III prihajajo časi intenzivne regulacije finančnih dejavnosti. Če je pri oblikovanju pravil Basla II veljalo načelo varčevanja s kapitalom, pri Baslu III to ne velja več. Kapital je postavljen v ospredje kot osnova finančne stabilnosti posamezne finančne ustanove in celotnega finančnega sistema. Ob tem spremembe med drugim nakazujejo še poseben poudarek na tveganju prilagojeni aktivi, na spremljanju likvidnosti finančnih institucij in na globlji podatkovni informiranosti o poslovanju finančnih institucij. Na novo se uvajajo tako imenovani makroprevidnostni ukrepi, pri katerih gre za spremljanje tveganj celotnega finančnega sistema. Ob tem je še pomembno poudariti, da je skupina 27 najbolj razvitih držav na svetu dala zavezo, da bo uporaba standardov Basla III obvezna in torej ni pričakovati tako različnih nacionalnih razumevanj pravil kot se je to izkazalo pri Baslu II. V nadaljevanju je guverner nadzornike bank opozoril še na velike razlike v stopnji zadolženosti bank pri nas, na potrebno preusmeritev bank k stabilnejšim virom financiranja, na izboljšanje kreditnega portfelja, uporabo ustreznih zavarovanj pri poslih in na pomembnost obvladovanja operativnih tveganj v bankah.

Vplive na kapitalske zahteve in poslovne izkaze v bankah, ki jih bankam povzročijo podjetja v finančnih težavah, sta predstavila Matej Krumberger, direktor nadzora bančnega poslovanja v Banki Slovenije in mag. Božo Jašovič, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke in predsednik nadzornega sveta Združenja bank Slovenije. Ob tem je Jašovič posebej opozoril na potrebno uvedbo dinamičnih rezervacij v Sloveniji.

Srečanje se je zaključilo z razpravo o nagrajevanju članov nadzornih svetov in uprav bank, ki jo je vodil dr. Marko Simoneti, predsednik nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke. Nagrajevanje je v Evropski uniji pomembna tema, ki uvaja v prakso več novosti, med drugim zelo pomembna je uvedba nagrajevanja glede na uspešnost in s tem povezan bonus/malus sistem. V Sloveniji to področje trenutno delno ureja več zakonov, zato se pričakujejo spremembe v smeri pravil, ki jih postavljajo nadzorne institucije Evropske unije.


Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 30. maj 2011
 

Nazaj