Sporočila v 2011

Vabilo na novinarsko konferenco: Slovenske banke in kriza

Ob priložnosti izida tematske številke revije Bančni vestnik z naslovom »Slovenske banke in kriza«, ki je v celoti posvečena analizi nastanka finančne krize pri nas, vas vljudno vabimo na novinarsko konferenco, ki bo

v petek, 10. junija 2011, ob 11. uri, na Združenju bank Slovenije, Šubičeva 2, 1000 Ljubljana.

Teme ter razloge za nastanek finančne krize pri nas bodo predstavili in odgovarjali na vaša vprašanja: mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke, mag. Božo Jašovič, predsednik uprave NLB, dr. Bogdan Pušnik, izvršni direktor Alta skupine, mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, viceguvernerka Banke Slovenije, mag. Gonzalo Caprirolo, makroekonomist na UMAR, mag. Emil Lah, odgovorni urednik Bančnega vestnika in Dušan Hočevar, direktor Združenja bank Slovenije.

Pri pripravi vsebine revije so sodelovali:

 • Sibil Svilan: Odgovorno posojanje
 • Mojmir Mrak in Vasja Rant: Vzroki svetovne finančne krize
 • Marko Košak: Posledice finančne krize in prihodnost bančne dejavnosti
 • Rasto Ovin, Bogdan Pušnik in Sebastjan Strašek: Gospodarsko okolje v Sloveniji med finančno krizo in učinki prenosov med sektorji
 • Tomaž Košak: Bančni sistem in finančni trg ob izbruhu finančne krize
 • Božo Jašovič: Razlogi za državni intervencionizem ob izbruhih finančnih kriz
 • Stanislava Zadravec Caprirolo: Učinki finančne krize in sistemski ukrepi v Sloveniji
 • Sibil Svilan in Goran Katušin: Vloga razvojnih bank pri blaženju učinkov krize in okrevanja
 • Gonzalo Caprirolo in Jože Markič: Slovenija: Scenarij makroekonomskega razdolževanja
 • Dag Kralj: O zamujenih priložnostih okrevanja in domačijskosti kot opravičilu za nekonkurenčnost
 • Natalija Stošicki: Pogled finančnih holdnigov in upravljalcev skladov na iskanje izhoda iz krize
 • Boštjan Vasle: Strukturne spremembe za razvojno dohitevanje
 • Emil Lah: Globina finančne krize in slovenske banke – kako naprej ?

Prisotnost na novinarski konferenci potrdite najkasneje do vključno četrtka, 9. junija 2011, do 19. ure, na eNaslov: aleksandra.zibrat@zbs-giz.si
 

Nazaj