Sporočila v 2011

Sporočilo za javnost

Zaključil se je drugi Posvet leasing dejavnosti


Petek 16. september 2011: Danes se je v Portorožu zaključil drugi posvet leasing dejavnosti, na katerem se je zbralo skoraj štirideset udeležencev; tako članov kot tudi nečlanov stanovskega odbora za leasing pri Združenju bank Slovenije. Glede na to, da je letos spomladi potekal tudi Leaseurope seminar CESEE v Ljubljani, je to tudi eden izmed dokazov aktualnosti tematike. Udeleženci so se prvi dan posveta uvodoma seznanili s stanjem, kot ga spremljajo v okviru finančna stabilnosti v Banki Slovenije. Dodaten poudarek je bil na leasing dejavnosti v Sloveniji, ter odprtem projektu vpeljevanja poročanja leasing družb Banki Slovenije. V nadaljevanju dneva je bil posvet namenjen znatnemu delu portfelja leasing družb t.j. motornim vozilom. Nova avtomobilska zakonodaja, ki je bila uveljavljena v juliju 2011 in okrogla miza na temo financiranja avtomobilskih dejavnosti v novih razmerah, sta dali udeležencem okvir, v katerem so lahko razpravljali.

Drugi dan se je pričel z predavanjem »Optimizacija stroškov in delovnih procesov – brezpapirno poslovanje s strankami«, kjer je bil predstavljen pravni in praktični okvir poslovanja, ki se tudi zaradi zniževanja stroškov vse bolj uveljavlja v praksi, pri čemer ni nezanemarljiva tudi okoljskovarstvena komponenta. Nadalje je bila najprej obravnavana, še posebej s krizo bolj izpostavljena tema preprečevanja prevar, nato pa je sledila tema revidiranja leasing družb. Posvet se je in zaključil z okroglo mizo na temo »SISBON in leasing dejavnost«, kjer je bilo predstavljeno delovanje in bodoči razvoj SISBON-a, implementacija in tudi že uporaba in uporabnost le tega v eni izmed leasing družb.

Na posvetu sta imela uvodna nagovora Dušan Hočevar, direktor Združenja bank Slovenije ter Mitja Otorepec, direktor Summit Leasing Slovenija ter predsednik odbora za leasing pri Združenju bank. Posamezne teme pa so predstavili mag. Tomaž Košak, Banka Slovenije, Andrej Cvenk, Ministrstvo za promet, Aleš Hvala, SETCCE, Hermina Govekar Vičič, Združenje bank Slovenije, mag. Marica Rošker, zunanja sodelavka ZBS, Igor Gatnik, Gorica Leasing in Barbara Kavčnik, Daimler AC Leasing. Moderator celotnega posveta je Boris Bajt, vodja leasing področja pri Združenju bank Slovenije.

Boris Bajt, Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 16. september 2011

 

Nazaj