Sporočila v 2011

Posvet zalednih in skrbniških služb bo potekal od 22. do 23.9. v Portorožu

Prvi dan posveta je namenjen obravnavi FATCA novosti in spremembam MSRP, zaključil se bo z okroglo mizo na temo skrbniških vprašanj. Naslednji dan bodo obravnavani minimalni standardi za dejavnost trgovanja, target 2 Securities in implementacija v slovenski prostor, central counterparty clearing house (CCP), vodenje sodelavcev, zaposlenih v spremljavi poslovanja.

Sodelovali bodo: Dušan Hočevar, direktor Združenja bank Slovenije, Igor Kragelj, podpredsednik uprave Banka Koper, Mirijam Romšak, predsednica Odbora za zaledna in skrbniška vprašanja, Andrew Wilson, Deloitte, Helena Kastelic, Banka Slovenije, mag. Kruno Abramovič, NLB Skladi, upravljanje premoženja, mag. Nina Veršnik Čemas, Banka Slovenije, mag. Primož Damjanovič, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Andraž Rangus, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, mag. Robert Hellwagner, Austrian Financial Market Authority (FMA), Vid Slamič, KDD, Matej Mesar, Banka Slovenije, Aleš Butala, Ministrstvo za finance, Hubertus Hecht, Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, mag. Bojan Erjavšek, Biro Praxis. Moderator posveta je Boštjan Rupar, Abanka Vipa.

Razpored dela

Prijavnica
 

Nazaj