Sporočila v 2011

Sporočilo za javnost

Uporaba podatkovnega standarda ISO 20022 XML za elektronsko izmenjavo podatkov o plačilnem prometu med komitentom in ponudnikom plačilnih storitev

Na področju plačilnega prometa smo priča stalnim spremembam, pri čemer izstopa prilagajanje EU zakonodaji in realizaciji projekta SEPA. Temeljna sprememba predstavlja opustitev obstoječih domačih plačilnih shem in sočasno uporabo SEPA plačilnih shem. Pravila SEPA zaradi poenotenja in zagotavljanja zakonsko obveznih podatkov predvidevajo spremembe tudi na ravni komitent - ponudnik plačilnih storitev.

V zadnjem obvestilu za javnost je Združenje bank Slovenije najavilo uporabo obstoječega standarda TKDIS najmanj do septembra 2012 in da bo eno leto pred potekom tega roka ponovno obvestilo javnost o pričetku uporabe standarda ISO 20022 XML. S strani EU je bil zamaknjen sprejem Uredbe EU parlamenta in sveta o uvajanju tehničnih zahtev za kreditne prenose in neposredne bremenitve v evrih in o spremembi Uredbe 924/2009 in zato so se spremenili tudi zakonski roki glede obvezne uporabe ISO standarda.

Na podlagi tega se je Združenje bank Slovenije odločilo podaljšati rok uporabe vseh obstoječih standardov (TKDIS in ZBSXML) za elektronsko izmenjavo podatkov o plačilnem prometu med komitentom in ponudnikom plačilnih storitev za čas do uveljavitve zgoraj navedene Uredbe oz. obvezne uporabe ISO 20022 XML.

V slovenskemu prostoru bo migracija iz obstoječih nacionalnih plačilnih shem v SEPA plačilne sheme zaključena konec leta 2011 za kreditna plačila in oz. konec leta 2012 za direktne obremenitve. Spričo tega dejstva Združenje bank Slovenije priporoča uporabo standarda ISO 20022 XML kot dolgoročno usmeritev, ki uporabniku zagotavlja celovito informacijo pri elektronski izmenjavi podatkov s ponudniki plačilnih storitev.

Združenje bank Slovenije bo o sprejetju uredbe EU pravočasno obvestilo javnost. Za več informacij lahko pišete na sepa@zbs-giz.si.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 22. september 2011
 

Nazaj