Sporočila v 2011

Vabilo medijem

Spoštovane novinarke in novinarji,


vabimo vas, da se udeležite 1. bančne konference na temo »Pregled aktualnega dogajanja in pričakovanih sprememb na bančno-finančnem področju«, ki jo 29. in 30. septembra organizira Izobraževalni center Združenja bank Slovenije.

Prvi dan bodo na konferenci obravnavane naslednje teme: Slovenske banke in kriza, Makroekonomski pogled na gibanja v bančnem in finančnem sektorju, Spremembe bančne regulative, Basel III, Revidiranje računovodskih izkazov in druge vrste revidiranja, Vpliv spremembe regulative na področju zavarovalniških poslov. Drugi dan: Vpliv vrednotenja na finančne izkaze bank, Izterjave povezane z zavarovanji, Avtomatizacija bančnih poslovalnic in samopostrežni terminal, Novosti, ki jih projekt SEPA prinaša v poslovanje bank, Aktualna problematika leasing poslovanja.

Z vami bodo: mag. Božo Jašovič, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke in predsednik nadzornega sveta Združenja bank Slovenije, mag. Tomaž Košak, direktor oddelka finančna stabilnost, Banka Slovenije, Matej Krumberger, direktor oddelka nadzor bančnega poslovanja, Banka Slovenije, dr. Marjan Odar, direktor Slovenskega inštituta za revizijo, Aleš Stanič, vodja oddelka za kontroling, Vzajemna, Sonja Anadolli, predsednica uprave Deželne banke Slovenije, Alojz Ribič, vodja službe za izvršbe, Nova Kreditna banka Maribor, Michalis Skarpathiotis, Group Solutions Manager, Roman Čresnar, direktor podjetja Printec S.I., Boris Bjelica, direktor sektorja za zaledno poslovanje, Banka Koper in Mitja Otorepec, direktor Summit Leasinga Slovenija. Moderator konference je Dušan Hočevar, direktor Združenja bank Slovenije. Koordinatorica za vaša morebitna vprašanja in informacije na konferenci je Aleksandra Žibrat.

Prijava vaše udeležbe: do vključno srede, 28. septembra 2011, do 16. ure, na eNaslov aleksandra.zibrat@zbs-giz.si

Vabljeni! Povezava na razpored dela na konferenci 

 

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 26. september 2011

 

Nazaj