Sporočila v 2011

Sporočilo za javnost

Posvet kadrovikov in izobraževalcev 2011

Letošnji tradicionalni Posvet kadrovikov in izobraževalcev v bankah je potekal 29. in 30. septembra v Portorožu. Osrednja tema prvega dne posveta je bila nova Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije (KPD) in z njo povezane rešitve v bankah. Daša Zupan iz Nove Ljubljanske banke je predstavila bistvene novosti KPD in njeno implementacijo v njihovi banki. Udeleženci so se seznanili tudi z ureditvijo področja izobraževanja v novi KPD in spoznali izobraževanje v Novi KBM, ki ga je prisotnim predstavila Alenka Erker Lozinšek. Tudi v zavarovalniškem sektorju je letos spomladi stopila v veljavo nova panožna kolektivna pogodba. Mateja Geržina je iz Zavarovalnice Triglav je udeležence seznanila z rešitvijo spremljanja doseganja rezultatov delavcev in nagrajevanjem po doseženih rezultatih ter nekaj primeri sodne prakse. Tudi letos smo se odločili, da bomo na posvetu predstavili primer dobre prakse ravnanja s perspektivnimi kadri. Mednarodno akademijo Triglav nam je kot primer izobraževalne in razvojne aktivnosti na tem področju predstavila Metoda Debeljak iz Zavarovalnice Triglav. Prvi dan posveta smo sklenili s temo o (ne)učinkovitem vodenju. O vzrokih konfliktov, posledicah in možnih rešitvah je govorila Snežana Kragelj.

Drugi dan posveta je bil vsebinsko posvečen kompetencam in nagrajevanju. Področje kompetenc v povezavi z delovno uspešnostjo in nagrajevanjem zaposlenih sta udeležencem predstavila Matej Krivic iz HSC Group in Zora Kribiš, ki je udeležence seznanila tudi s konkretnimi primeri dobre prakse v Raiffeisen banki. Irena Kuntarič Hribar iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je predstavila možnosti sodelovanja bank pri projektih ministrstva, ki bodo potekali na temo kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Zaključni del posveta je bil sklenjen z okroglo mizo na temo nagrajevanja v bankah po sprejetju nove zakonodaje. Predstavitev predvidenih novosti in razpravo je vodil Tomaž Rotovnik iz Banke Slovenije, nekatere rešitve Banke Koper pa je predstavil Markos Ventin. Razvila se je tudi razprava na temo implementacije možnih rešitev v prakso. Sklepna ugotovitev navzočih predstavnikov bank je bila, da bo potrebno izredno veliko truda in časa, da se banke uskladijo z zakonskimi zahtevami, ter da je vprašanje, ali jim bo to uspelo v relativno zelo kratkem roku za vzpostavitev ustreznih sistemov prejemkov.

Istočasno je v Portorožu potekala tudi Bančna konferenca. Ob zaključku obeh srečanj je Združenje bank Slovenije podelilo še EFCB certifikate letošnjim udeležencem programa Bančno poslovanje.
 

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 4. oktober 2011

Nazaj