Sporočila v 2011

Sporočilo za javnost

Spremembe pri prejemanju plač in ostalih osebnih prejemkov


V skladu s prilagoditvami na pravila in standarde, ki veljajo znotraj enotnega območja plačil v evrih (SEPA), ter glede na spremembe zakonodaje s področja plačilnih storitev, se obstoječi način izplačil osebnih prejemkov (plače, socialni transferji,..) spreminja.

Postopek izplačila osebnih prejemkov se začne šele takrat, ko plačnik odda plačilni nalog banki ali hranilnici (v nadaljevanju banki), pri kateri ima odprt račun in na tem računu zagotovi sredstva za izplačilo osebnih prejemkov.

Ob izpolnitvi navedenih pogojev banka plačnika takoj obdela prejete podatke za izplačilo osebnih prejemkov ter odobri račune prejemnikov, ki imajo odprte račune pri isti banki kot plačnik. Plačila za prejemnike, ki imajo odprte račune pri drugih bankah, banka plačnika posreduje na te banke v skladu z urniki delovanja plačilnih sistemov večkrat dnevno.

V primerjavi s sedanjim načinom izvajanja izplačil osebnih prejemkov je lahko odobritev prejemnikovega računa pri novem načinu obdelave osebnih prejemkov nekoliko kasnejša, vendar še vedno tekom istega delovnega dne.

Splošne informacije lahko najdete na spletnih straneh SEPA Slovenija na naslovu: http://www.sepa.si

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 24. november 2011

 

Glede na številna novinarska vprašanja dodajamo še dodatno pojasnilo glede spremembe v načinu izplačevanja plač in ostalih osebnih prejemkov. Razlika med obstojem in novim načinom, ki bo uveljavljen s 1. 1. 2012, je v naslednjem:

Pri sedanjem načinu plačevanja, ki teče skladno s pravili Dogovora o novih plačilnih instrumentih preko Zbirnega centra pri podjetju Bankart, banke in hranilnice že vnaprej dobijo seznam upravičencev do plačila in lahko skladno s svojo poslovno politiko, ne glede na to ali je kritje zagotovljeno, takoj odobrijo račune upravičencev. Po novem sistemu, ki je prilagojen SEPA standardom in je zapovedan tudi z zakonom o plačilnih storitvah, pa informacija o upravičencih do plačila in denarno kritje potujeta skupaj. Zato bodo banke in hranilnice lahko odobrile račune upravičencem skupaj s prejetjem denarnega kritja. Uporabniki plačilnega prometa poznajo bančni urnik plačilnega prometa, ki je tak, da ima pet klirinških presekov dnevno in ki tudi jasno določa, kdaj je potrebno oddati plačilne naloge in zagotoviti kritje, da bi bilo plačilo izvršeno še isti dan. Glede na navedeno, do zamud pri plačilih zaradi novih pravil bančnega poslovanja, ki zadevajo direktne odobritve, ne bi smelo priti. Podrobnejša pojasnila bodo uporabniki plačilnih storitev dobili pri svojih bankah ali hranilnicah.

 

 

Nazaj