Sporočila v 2011

Sporočilo za javnost

Aktivnosti bank in hranilnic ob povečanem pojavu skimminga na bančnih avtomatih

 

Javnost obveščamo, da smo v zadnjih dneh zaznali povečano kriminalno aktivnost posameznikov, ki nameščajo tako imenovane »skimming" naprave na bankomatih različnih bank in hranilnic po Sloveniji. Med potencialno izpostavljenimi so imetniki kartic vseh bank in hranilnic članic Združenja bank Slovenije. V okviru stalne, 24-urne aktivnosti za zgodnje odkrivanje in preprečevanje zlorab, imajo banke in hranilnice možnost preventivne blokade večjega števila plačilnih kartic. Nekatere članice so to že storile in istočasno pričele še s telefonskim obveščanjem imetnikov kartic o izvedeni blokadi. Pri tem je potrebno posebej poudariti, da gre za preventiven ukrep v zaščito imetnika kartice, in sicer zato, da se čim prej in v čim večji meri zmanjša možnost zlorab. Imetnikom kartic, ki so ali bodo blokirane, bodo banke in hranilnice nove kartice naročile avtomatsko in brezplačno. V primeru pa, ko bi do zlorabe kot posledice skimminga dejansko tudi prišlo, stranka ne bo utrpela nobene škode, saj bo oškodovani stranki banka oz. hranilnica denar povrnila.

 

Ker smo v prednovoletnem času, pozivamo stranke bank in hranilnic, da ste pri rokovanju z bančnimi avtomati in karticami še posebej pozorni na naslednja priporočena navodila:

 1. Ko opravljate katerokoli transakcijo (še posebej, ko uporabljate bančni avtomat) pazite, da nihče ne vidi vaše osebne številke, ki ste jo vtipkali in da so čakajoči za vami dovolj oddaljeni od vas. Če kdo stoji preblizu, ga prosite, naj se odmakne.
   
 2. Bančne avtomate uporabljajte sami in nikomur ne povejte svoje osebne številke za uporabo kartice (PIN kode). Če avtomata ne znate uporabiti, ne sprejmite pomoči mimoidočega, raje se o uporabi poučite v svoji banki oz. hranilnici.
   
 3. Kartico uporabljajte na tistih bančnih avtomatih, ki stojijo na obljudenem, dobro osvetljenem mestu.
   
 4. Če na bančnem avtomatu zaznate kakršnokoli razliko od običajnega delovanja (npr. kartico težje vložite v avtomat, na reži za kartico so pritrjeni dodatni elementi ipd.), vzemite kartico in zapustite avtomat ter uporabite drugega. Vljudno vas prosimo, da o tem dogodku obvestite banko oz. hranilnico, na telefonsko številko, ki je zapisana na kartici in/ali na številko 113.
   
 5. Če so bančni avtomati nameščeni v prostorih, skozi vrata katerih lahko dostopate le s kartico, nikoli ni potrebno vtipkati PIN številke. Če je na vratih nameščena naprava, ki od vas zahteva vnos PIN številke, tega ne storite.
   
 6. Spremljajte obvestila, ki se prikazujejo na ekranu bančnega avtomata, medtem ko poteka izplačilo zahtevanega zneska.
   
 7. Vedno zahtevajte potrdilo o opravljeni transakciji na bančnem avtomatu.
   
 8. V primeru, da vam bančni avtomat ne vrne kartice (zaradi ovire, nameščene na reži za sprejem kartice), ob ali na njem pa je prilepljeno navodilo, da ponovno vtipkajte PIN številko, tega ne storite. Enako velja, če vam ponovno vtipkanje PIN številke predlaga oseba, ki se nahaja v bližini in se običajno predstavlja za bančnega delavca. V obeh primerih takoj, ko bo mogoče, obvestite najbližjo enoto banke oz. hranilnice ali avtorizacijski center Bankarta na telefonsko številko 01-583-4183. 
  PIN številko vnesite le v primeru, ko se na ekranu bančnega avtomata pojavi ustrezno navodilo.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 25. november 2011
 

Nazaj