Sporočila v 2011

Sporočilo za javnost

Samo še 22 dni do zaključka migracije kreditnih plačil na SEPA sheme

Petek, 9. december 2011: Danes se je v Rogaški Slatini pod okriljem Odbora za plačilni promet pri Združenju bank Slovenije zaključil dvodnevni posvet o plačilnem prometu.

Uvodoma so bili udeleženci posveta seznanjeni z realizacijo projekta SEPA v letu 2011. Slovenske banke so v letu 2011 v okviru projekta SEPA zaključile proces vzpostavitve SEPA infrastrukture (za kreditna plačila in direktne obremenitve) s pričetkom delovanja novih plačilnih sistemov SEPA IDD CORE in SEPA IDD B2B v produkcijskem načinu z dne 19. 11. 2011. Slovenija, poleg Luksemburga, Cipra in Belgije, sodi v skupino držav, ki dosegajo najvišjo stopnjo migracije, predvsem na ravni kreditnih plačil.

V nadaljevanju prvega dneva posveta so bile predstavljene mobilne plačilne inovacije. Uvod v tematski del predavanj je podal g. Flatraaker, vodja »Mobile Channel Working Group« v okviru Evropskega plačilnega sveta. Poudarek je namenil uporabi mobilnih telefonov kot najbolj učinkovitega medija na svetu ter možnosti njegove uporabe na področju plačilnih storitev z možnostjo brezstičnega plačevanja in uporabe mobilne denarnice, ki omogoča souporabo različnih plačil, upravljanje članstva in programov zvestobe ter prinaša temeljite spremembe v načinu nakupovanja, plačevanja in prihrankov.

Tematski del posveta se je po predstavitvi razvojnih pogledov na NFC v Intesa Sanpaolo Card, mobilnega plačevanja z rešitvijo 1-2-3-plačam podjetja Halcom ter že uveljavljenega slovenskega sistema mobilnega plačevanja Moneta, zaključil z okroglo mizo, na kateri so sodelujoči izrazili enotno mnenje, da bodo m - plačilne inovacije v prihodnjih letih izpodrivale klasične poti za opravljanje storitev plačilnega prometa, zato je potrebno nameniti vso pozornost spremljavi inovacij na tem področju.

Drugi dan posveta se je pričel z predstavitvijo migracije direktnih obremenitev SEPA, ki bo glavna naloga bank v letu 2012 in ki se mora zaključiti do 31. 12. 2012. Banke bodo v februarju 2012 pričele postopno migracijo podatkov o soglasjih iz bank k prejemnikom plačil. Po prevzemu podatkov bo prejemnik plačil sam upravljal s podatki o soglasjih, kar pomeni, da bo moral vzpostaviti evidenco veljavnih soglasij, prevzetih od bank, zagotoviti pogoje za spremembe soglasij, ukinjanje soglasij ter urejanje in sklepanje novih soglasij.

Migracija kreditnih plačil na SEPA sheme se zaključuje z 31. 12. 2011, kar dejansko pomeni, da imajo podjetja, ki migracije še niso opravila, na voljo samo še 22 dni časa. V zvezi z migracijo kreditnih plačil so banke v letu 2011 že objavile datum ukinitve obstoječih obrazcev z 31. 12. 2011 in datum ukinitve sheme DO, uporabnikom je bil v brezplačno uporabo dan na voljo program za izpis podatkov na UPN ter program za konverzijo podatkov iz NPI-DO v XML standard. Banke kljub vsem izvedenim aktivnostim izobraževanja, obveščanja in svetovanja v povezavi z novostmi, ki jih prinaša migracija na SEPA sheme, ugotavljajo, da veliko podjetij še ni pričelo z izvedbo migracije na področju izplačila plač in ostalih osebnih prejemkov, zato so ponovno podale poziv, da čim prej pristopijo k potrebnim aktivnostim.

V nadaljevanju je bil predstavljen standard ISO 20022, ki bo z uveljavitvijo uredbe EU parlamenta in sveta o uvajanju tehničnih zahtev za kreditne prenose in neposredne bremenitve v EUR predvidoma postal obvezen standard za uporabo v SEPA okolju, tudi na relaciji komitent - banka.

Posvet se je zaključil s predstavitvijo sistema za izmenjavo e-računov, ki omogoča posredovanje e-računov do prejemnikov v vseh bankah, ki so vključene v sistem. Sistem za izmenjavo e-računov je bil vzpostavljen v letu 2011, vlogo centralnega procesorja opravlja podjetje Bankart, v sistem pa je trenutno vključeno 16 bank. Sistem za e-račune za vse poslovne subjekte predstavlja elektronski kanal za izmenjavo e-računov in ostalih e-dokumentov, ki so z e-računi neposredno povezani ter pomeni pomemben korak k racionalizaciji postopkov in stroškov na strani uporabnikov sistema.

 

Združenje bank Slovenije
9. december 2011
 

Nazaj