Sporočila v 2012

Sporočilo za javnost s posveta pravnikov v bankah

Bančni pravniki se zavzemajo za krepitev vrednot

Petek, 20. januar 2012: Danes se je v Portorožu zaključil dvodnevni posvet pravnikov v bankah, ki ga je organiziral Izobraževalni center Združenja bank Slovenije. Posvet ima že zelo dolgo tradicijo, na njem so vedno v ospredju aktualne teme. Posveta so se udeležili bančni pravniki iz različnih segmentov bančnega poslovanja iz številnih slovenskih bank. Udeleženci so pozorno prisluhnili strokovnim predstavitvam, ki so jih podali predavatelji iz univerzitetnih, sodnih, notarskih in bančnih krogov.

Uvodoma je predsednik uprave UniCredit Banke Slovenija dr. France Arhar v svojem pozdravnem nagovoru prisrčno pozdravil udeležence posveta in izpostavil pomembno vlogo pravnikov v bankah, še posebej v sedanjih zaostrenih razmerah poslovanja. Peter Bogataj, predsednik Odbora za pravna vprašanja pri Združenju bank Slovenije (iz Gorenjske banke) je prav tako pozdravil navzoče ter povzel teme letošnjega posveta in vsem zaželel kvalitetno razpravo.

Jerneja Prostor z mariborske Pravne fakultete je spregovorila o relativno novem Zakonu o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb, še posebej v luči sklepa Ustavnega sodišča, ki je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Okrožnega sodišča v Ljubljani, na seji 1. decembra 2011 sklenilo, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje drugega do četrtega odstavka 1. člena in 2. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih družb. V okviru te tematike so bila obravnavana tudi nekatera odprta vprašanja, povezana z 227. členom Zakona o gospodarskih družbah.

Pravniki so na posvetu zelo pozorno prisluhnili tudi predstavitvam konkretnih primerov iz prakse v zvezi z unovčevanjem menic pri bankah. Mag. Miha Šlamberger iz Nove Kreditne banke Maribor je nazorno predstavil prakso, ki se je razvila glede na trenutno veljavno zakonodajo.

O etiki in vrednotah v pravu je navzočim spregovoril prof. dr. Miro Cerar z ljubljanske Pravne fakultete. Izpostavil je velik pomen etičnega ravnanja in zavedanja o temeljnih vrednotah, še posebej v današnjem času, ki je turbulenten tako na gospodarskem, kot tudi na obče človeškem področju. Z njim so se strinjali navzoči na posvetu.

Tudi drugi dan posveta so udeleženci razpravljali o aktualnih strokovnih temah, kamor zagotovo sodi področje odprtih vprašanj pri zemljiškem dolgu. Tematiko je predstavil prof. dr. Renato Vrenčur z mariborske Pravne fakultete.

Posvet se je zaključil z obravnavo obširnega sklopa med seboj povezanih tem na področju zavarovanja terjatev in sodne prakse. Svoje poglede in stališča so predstavili vrhovni sodnik Vladimir Balažic, sodnik dr. Andrej Ekart, predsednica Notarske zbornice Slovenije Marjana Tičar Bešter in notarka Nada Kumar. V sklepnem delu so navedeni izvajalci in udeleženci izmenjali poglede na vprašanja, povezana z odstopom od kreditne pogodbe, neposredno izvršljivostjo notarskih zapisov in odstopom terjatev v zavarovanje ter se dotaknili problematike v zvezi s prakso sodišč in notarjev po noveli Zakona o zemljiški knjigi.


Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 20. januar 2012

 

Nazaj