Sporočila v 2012

 

Združenje bank Slovenije organizira javno okroglo mizo z naslovom

Aktivnosti bank pri reševanju finančnih težav komitentov

13. februarja 2012, ob 14. uri,

Trg republike 3, Ljubljana.


Glavni poudarki razprave bodo:

  • nujne spremembe insolvenčne zakonodaje,
  • finančno prestrukturiranje podjetij in
  • program državne pomoči.

Sodelujoči na okrogli mizi:
dr. Marko Kranjec, Banka Slovenije, Božo Jašovič, Nova Ljubljanska banka, Blaž Pesjak, Merkur, dr. France Arhar in Damijan Dolinar, UniCredit Banka Slovenija, Emina Mulalič, Ministrstvo za pravosodje, Lea Lekočevič, Ministrstvo za finance, Sibil Svilan, SID banka, Alenka Avberšek, Gospodarska zbornica Slovenije, Sonja Šmuc in Branko Greganovič, Združenje Manager in Dušan Krajnik, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Moderatorka: Cvetka Selšek, SKB Banka.

Še posebej vabljeni predsedniki in člani uprav bank ter hranilnic, člani nadzornih svetov bank in hranilnic, predstavniki leasing družb, predstavniki zavarovalnic, borznoposredniških hiš, KAD-a, SOD-a, predstavniki Gospodarske in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, upravljalci tveganj, upravljalci slabih naložb, komercialisti v bankah in hranilnicah, predstavniki velikih ter malih podjetij.

Zagotovljen bo simultani prevod razprav v angleški jezik. Udeležbo na okrogli mizi potrdite najkasneje do petka, 10.2.2012, na eNaslov: aleksandra.zibrat@zbs-giz.si

Vabljeni!

Nazaj