Sporočila v 2012

Sporočilo za javnost z okrogle mize

Aktivnosti bank pri reševanju finančnih težav komitentov

Ponedeljek, 13. 2. 2012: Danes je v Ljubljani potekala okrogla miza z naslovom Aktivnosti bank pri reševanju finančnih težav komitentov, ki so se je udeležili bančniki, gospodarstveniki, predstavniki ministerstev in predstavniki Gospodarske ter Obrtno –podjetniške zbornice. Poudarki okrogle mize so bili na nujnih spremembah insolvenčne zakonodaje, finančnem prestrukturiranju podjetij in programu državne pomoči. Izhodišče za razpravo okrogli mizi je bila ugotovitev udeležencev, da delež slabih dolžnikov bank zelo strmo narašča in da je na drugi strani delež izterjanih obveznosti nezadosten. Razprava je tekla o učinkovitosti postopkov odobravanja in izterjave kreditov, ki tečejo v bankah, o ustreznosti insolvenčne zakonodaje, ki zaradi dolgotrajnost postopkov ne ščiti dovolj upnikov, o prezadolženosti in podkapitaliziranosti slovenskih podjetij, ki je množično, saj je kar 2/3 podjetij problematičnih. Slednje najmanj pomeni, da imajo težave z rednim plačevanjem svojih obveznosti.

Ob zaključku razprave je bil sprejet sklep, da so nujne korenite spremembe insolvenčne zakonodaje in da je pri tem smiselno na poseben način obravnavati mala podjetja ter samostojne podjetnike in ločeno velika podjetja. Udeleženci so posebej opozorili na odgovornost lastnikov, ki jo je potrebno ustrezno sankcioanirati, kar lahko pomeni tudi izgubo lastništva. Udeleženci so še sprejeli pobudo prisotnega guvernerja Banke Slovenije, dr. Marka Kranjca, da naj Združenje bank Slovenije organizira posebno operativno medresorsko skupino, ki bo pristopila k oblikovanju predlogov rešitev težav, naštetih v današnji razpravi na okrogli mizi.


Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 13. februar 2012

Nazaj