Sporočila v 2012

Obisk predstavnika hrvaškega združenja bank

Danes nas je Združenje bank Slovenije obiskal dr. Zoran Bohaček, direktor hrvaškega bančnega združenja (HUB) s sodelavci. Šlo je za tradicionalno izmenjavo obiskov med obema združenjema, beseda pa je tekla o:

  • rezultatih poslovanja bank in percepciji bank v krizi,
    Hrvaške banke so v letu 2011 poslovale z dobičkom, čeprav se tudi pri njih čuti gospodarska kriza in je rast BDP nizka. (Napoved za leto 2012 je 0,8 odstotna). Pri hrvaških bankah obseg kreditne aktivnosti še raste, ne glede na to, da so banke zaostrile pogoje kreditiranja. Hrvaške banke se pripravljajo na vstop v Evropsko unijo in se srečujejo s podobnimi problemi ter vprašanji kot naše banke: insolvečni postopki, izvršbe, plačilni promet (SEPA program pri njih vodi FINA – nekdanja SDK).
  • novi regulativi za banke (CRD IV),
  • plačilnem prometu,
  • družbeno odgovornem poslovanju (doniranje, finančni ombudsman, finančno izobraževanje prebivalstva).

Dogovorili smo se, da bi v pomladanskem terminu organizirali sestanek obeh odborov za kartično poslovanje in da bo naslednji sestanek spet v Zagrebu.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 8. marec 2012
 

Nazaj