Sporočila v 2012

Sporočilo za javnost

Delovanje plačilnih sistemov med velikonočnimi prazniki

Dne 6. aprila 2012 na veliki petek evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Posledično tega dne ne bodo poslovali tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2; v petek, 6. aprila 2012, bo možna le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke oziroma hranilnice.

Zaradi praznika na veliki petek in veliki ponedeljek evropski medbančni plačilni sistem ne bo posloval, zato tudi slovenske banke in hranilnice v teh dneh ne bodo izvajale medbančnih plačil. Banke in hranilnice bodo plačilni promet izvajale v polnem obsegu naslednji delovni dan in sicer v torek, 10. aprila 2012. Podjetja, ki izplačujejo plače peti delovni dan v mesecu naj bodo na to dejstvo še posebej pozorna.

 

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 21. marec 2012


 

Nazaj