Sporočila v 2012

Sporočilo za javnost

Seja Skupščine Združenja bank Slovenije

Petek, 6. april 2012: Danes je v Ljubljani potekala 24. seja skupščine Združenja bank Slovenije, ki so se je udeležili predstavniki članic Združenja bank Slovenije, torej bank, hranilnic in leasing podjetij, ki poslujejo v Sloveniji.

V uvodnem nagovoru je prisotne pozdravil predsednik Nadzornega sveta Združenja in predsednik uprave Nove Ljubljanske banke d.d., mag. Božo Jašovič. Poudaril je pomen krepitve ugleda bank, ki je v tem trenutku zaradi neugodnih zunanjih okoliščin na nizki stopnji tudi na globalni ravni, deloma tudi po lastnih zaslugah, je bil samokritičen. Ob tem je še opozoril, da banke opravljajo pomembno družbeno koristno funkcijo. Brez prenosa prihrankov od tistih, ki varčujejo k tistim, ki investirajo, bi bil namreč tudi gospodarski razvoj počasnejši in blaginja nižja. In prav to funkcijo v največji meri opravljajo banke. Če je v razmerah gospodarske krize ta funkcija manj izrazita, ker je manj kvalificiranega povpraševanja po kreditih ali, ker so banke upravičeno bolj previdne in odgovorne pri posojanju, to še ne pomeni, da so banke odgovorne za vse težave. Nedvomno bo poslovni optimizem prej ali slej spodbudil nov cikel investiranja podjetij in kreditiranje, ki je osnovna dejavnost bank – ta jim namreč prinaša pričakovani dobiček in opravičuje njihov poslovni obstoj. Ne smemo pozabiti, je poudaril, da banke ne služijo samo podjetjem, ki jim zagotavljajo zunanje vire financiranja, temveč nudijo pomembne storitve tudi prebivalstvu. Nekatere razprave o vlogi bank so šle celo tako daleč, da menijo, da je ta del bančništva pravzaprav javno dobro, ki ga mora svojim državljanom zagotavljati vsaka država in ga je zato potrebno ločiti od drugega, bolj tveganega poslovanja bank. Ne glede na to, v katero smer bo šla razprava o organiziranosti bank, so banke nepogrešljive. Prepričan je, da bo marsikatera izkušnja iz bližnje preteklosti pripomogla k bolj učinkovitemu in stabilnemu bančništvu. Zagotavljanje potrebnega kapitala, odgovornega posojanja denarja in učinkovitega upravljanja s tveganji, so temeljni postulati za dosego tega cilja. Tudi Združenje bank Slovenije je kot stanovsko združenje zavezano k doseganju teh ciljev in mora s svojim delovanjem prispevati svoj delež k boljšemu ugledu bančništva, je zaključil.

V nadaljevanju dogodka je bilo sprejeto Poročilo o delu z računovodskimi izkazi Združenja za leto 2011 in potrjen predlog sprememb Pogodbe o ustanovitvi Združenja bank Slovenije. Sedanjim članicam Združenja sta se z današnjim dnem pridružili še dve leasing podjetji in sicer VBS Leasing d.o.o. in Raiffeisen Leasing d.o.o.

Nova člana in obenem namestnika predsednika Nadzornega sveta Združenja sta postala mag. Andrej Plos, Nova kreditna banka Maribor d.d. in g. Damijan Dolinar, UniCredit Banka Slovenija d.d.. Član nadzornega sveta Združenja je postal tudi mag. Matej Falatov, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., namestniki članov pa g. Francesco Vercesi, UniCredit Banka Slovenija, mag. Marko Bošnjak, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. in g. Mitja Križaj, Hypo Leasing d.o.o..

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 6. april 2012
 

Nazaj