Sporočila v 2012

Sporočilo za javnost

Krepitev pomembnosti funkcije skladnosti v bankah

Sreda, 18. april 2012: Danes se je v Ljubljani zaključil enodnevni posvet o izvajanju funkcije skladnosti (compliance) v finančnem sektorju, ki ga je letos prvič organiziral Izobraževalni center Združenja bank Slovenije.

Po pozdravnem nagovoru predsednice uprave Deželne banke Slovenije Sonje Anadolli sta Goran Katušin iz SID banke in Gregor Strehovec iz SKB banke predstavila Priporočila za izvajanje funkcije skladnosti v bankah, ki so bila v okviru Združenja bank Slovenije sprejeta marca lani. V nadaljevanju je Gregor Strehovec predstavil izvajanje funkcije skladnosti v skupini Société Générale, Goran Katušin pa je podal pregled izvajanja funkcije skladnosti v Veliki Britaniji s poudarkom na novem standardu BS (British Standard) 8453, ki se nanaša na celoten finančni sektor.

Andrijana Bergant iz Zavarovalnice Triglav je spregovorila o dobri praksi pri zagotavljanju skladnosti poslovanja v zavarovalništvu in o Kodeksu dobrega poslovnega ravnanja Zavarovalnice Triglav.

Posvet se je zaključil z okroglo mizo, na kateri so predstavniki bank ter nekaterih institucij izmenjali poglede in razmišljanja glede stališč Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z vzpostavitvijo funkcije »compliance« v borznoposredniških družbah in bankah, ki opravljajo investicijske storitve.

Na posvetu se je jasno izoblikovalo prepričanje, da lahko skrbno in profesionalno izvajanje funkcije skladnosti oziroma dvig "compliance kulture" v dobršni meri pripomoreta h krepitvi ugleda bank v javnosti ter k razvoju vrednot in etičnih standardov v finančnem sektorju.


Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 18. april 2012

Nazaj