Sporočila v 2012

Obvestilo za izdajatelje obrazca UPN v primeru izdaje prednatisnjenih obrazcev UPN
 

V skladu z Navodilom o obliki, vsebini in uporabi Univerzalnega plačilnega naloga - obrazec UPN obveščamo izdajatelje UPN, ki izdajajo pred natisnjene obrazce UPN, da rok plačila obveznosti, ki izhaja iz pred natisnjenega obrazca UPN zapišejo v polje »Namen/rok plačila« in ne v polje »Datum plačila«.

Polje »Datum plačila« je namenjeno za vpis datuma izvršitve plačila v obliki DDMMLLLL, ki ga izpolni plačnik.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 9. maj 2012

Nazaj