Sporočila v 2012

Letos bo Bančna konferenca potekala od 14. do 15. junija v Portorožu

 

Konferenca je namenjena vodilnim v bankah, leasing družbah in drugih finančnih inštitucijah, izvršnim direktorjem, vodjem področij, sektorjev in poslovalnic ter vsem tistim, ki naj bi bili seznanjeni z aktualnimi dogajanji na bančnem in širšem finančnem področju.  

 

Teme konference:

 • Makroekonomski pogled na gibanja v bančnem in finančnem sektorju,
 • The Slovenian banking sector: a foreign banker’s perspective,
 • Novosti na področju plačilnega prometa,
 • How retail banks can improve frontline performance.

Panel I: Banke in ostale finančne inštitucije

 • Finančne institucije danes in jutri - informacijski vidik,
 • Produkti in rešitve za optimizacijo poslovanja v bančnem okolju,
 • Pasti finančnih izkazov,
 • Vplivi priporočil Basel III in CRD4 na kapitalske zahteve bank,
 • Razprava: Reševanje problematičnih naložb bank.

Panel II: Leasing

 • Evropska izkušnja financiranja (SME) podjetij s strani leasing družb,
 • Izkušnje davčnih pregledov leasing družb,
 • Pasti finančnih izkazov,
 • Možna uporaba sistema množičnega vrednotenja nepremičnin za potrebe ocenjevanja vrednosti večjega števila nepremičnin v leasing podjetjih,
 • Ocenjevanje vrednosti nepremičnin s poudarkom na netržnih nepremičninah.

Sodelujejo: dr. France Arhar, direktor Združenja bank Slovenije, dr. Janez Šušteršič, minister za finance, mag. Božo Jašovič, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke, mag. Tomaž Košak, direktor Oddelka finančna stabilnost, Banka Slovenije, mag. Giancarlo Miranda, predsednik uprave Banke Koper, Darko Bohnec, viceguverner Banke Slovenije, John Berry, Direktor Customer Buyology Ltd, mag. Janez Fabijan, namestnik guvernerja Banke Slovenije, Roman Crešnar, generalni direktor Printec S.I., mag. Simona Korošec Lavrič, KPMG poslovno svetovanje, mag. Stanislava Zadravec Caprirolo, viceguvernerka Banke Slovenije, Aleš Hauc, predsednik uprave Nove Kreditne banke Maribor, mag. Matevž Slapničar, predsednik nadzornega sveta Merkur Group, Boris Bajt, Združenje bank Slovenije, Mitja Otorepec, direktor Summit Leasing Slovenija in predsednik odbora za leasing pri ZBS, Jurgita Bucyte, Leaseurope, Marjan Maček, Generalni davčni urad RS, Dušan Mitrovič, Geodetska uprava Republike Slovenije, Janez Hribar, UniCredit Banka Slovenija. Vabljeni!

 

Razpored dela na konferenci

Prijavnica

 

Nazaj