Sporočila v 2012

Objava Letnega poročila Združenja bank Slovenije za 2011

 

Letno poročilo 2011 v slovenskem jeziku

The Bank Association Annual Report 2011

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 18. maj 2012

 

Nazaj