Sporočila v 2012

Sporočilo za javnost

Nadzorni svet naj deluje s skrbnostjo dobrega gospodarja ter v proaktivnem odnosu do uprave banke


Ponedeljek, 21. maj 2012: Danes so se v Ljubljani, na tretjem letnem strokovnem srečanju, zbrali člani nadzornih svetov v bankah. Srečanje je odprl guverner Banke Slovenije, dr. Marko Kranjec, ki je poudaril, da si morajo nadzorniki prizadevati svojo zahtevno vlogo opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja ter čim bolj proaktivno delovati v odnosu do uprave banke.

V razpravi, ki je sledila, so prisotni nadzorniki izpostavili dejstvo, da se nadzorna vloga v bankah pomembno razlikuje od tiste v podjetjih v gospodarstvu, je pa tudi bistveno bolj regulirana. Lahko bi rekli, da se v tem trenutku nakopičene težave, katerih primarni izvor je v podjetjih, zdaj rešujejo na ravni bank. Podjetja vidijo banke kot tiste subjekte, ki so dolžni zagotoviti kreditiranje gospodarstva. Vendar ob tem ne gre spregledati objektivnega dejstva - da vsakdo, ki bi kredit potreboval, ni nujno tudi sposoben kredit vračati. V takih razmerah je nadvse pomemben odziv s strani države.

Guverner dr. Kranjec je v nadaljevanju razprave potrdil, da je veliko problemov pri delovanju nadzornih svetov v bankah prinesla finančna kriza ter da se v drugačnih okoliščinah najbrž z marsikatero težavo ne bi soočali. Obenem je dodal, da se tudi Banka Slovenije ne izmika svojemu deležu odgovornosti ter da so bile strokovne službe morda do leta 2008 preveč tolerantne, glede na znake eksplozivne kreditne rasti v bankah. Prav tako je bilo v preteklosti morda premalo strokovne pozornosti namenjene vidiku dejanske likvidnosti zavarovanj pri kreditih.

Viceguvernerka mag. Stanislava Zadravec Caprirolo je v svojem prispevku pojasnila, da bo Banka Slovenije odslej na drugačen način spremljala delovanje nadzornih svetov v bankah, s poudarkom na dolžni skrbnosti delovanja članov nadzornega sveta. Zbranim nadzornikom je priporočila, naj si zagotovijo tako strukturo informacij s strani uprave in strokovnih služb v banki, da bodo lahko z dolžno skrbnostjo izvajali svoje poslanstvo v nadzornem svetu. Obenem je poudarila, da so konkretne okoliščine po bankah zelo različne in vsekakor ne gre posploševati zadev. Glede na negativen poslovni rezultat na ravni celotnega bančnega sistema je izpostavila potrebo, da nadzorniki »uravnotežijo« svoje napore pri reševanju starih težav v banki s prizadevanji za dosego novih pozitivnih poslovnih rezultatov v okviru sprejetega finančnega načrta. V nadaljevanju je še napovedala, da bo Banka Slovenije v kratkem predlagala več sprememb Zakona o bančništvu, med njimi tudi predlog za uvedbo izdaje dovoljenj članom nadzornih svetov bank. Seveda pa je dejanska uresničitev omenjenega predloga Banke Slovenije odvisna od nadaljnje podpore s strani Vlade in Državnega zbora.

V zaključnem delu strokovnega srečanja je bila obravnavana zelo pereča tema »reševanja problematičnih naložb bank«, ki so jo vsak s svojega vidika osvetlili predstavnik nadzornika - Banke Slovenije, predstavnica uprave gospodarske družbe iz papirniške industrije ter član uprave banke, ki je opisal primer obravnave problematične naložbe v kreditnem portfelju svoje banke.


Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 21. maj 2012

 

Nazaj